zák. č. 553/1991 Sb.  o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553


vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-418


zák. č. 250/2016 Sb.  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250


 zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251


 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


zák. č. 40/2009 Sb.  trestní zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40


zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361


zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106


zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech  ( autovraky )

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185


zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65


vyhlášky a nařízení města Vimperk

https://www.mesto.vimperk.cz/cz/pravni-predpisy/928


stanoviska a právní rozbory

https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-policie-stanoviska-a-pravni-rozbory.aspx 

 

 

Aktuality

30.5.2020

Dopravní nehoda

Operátorem městského kamerového a dohlížecího systému bylo zjištěno, že dne 30.5.2020 okolo 20:15 hodin řidič s vozidlem naboural do domu v ul. 1. máje ve Vimperku. Na místo vyjela hlídka Městské Policie Vimperk Číst dále ...

24.5.2020

Ztracený chlapec

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že před hotelem Boubín ve Vimperku, je chlapec, který se ztratil. Hlídka na místě od chlapce zjistila informace k jeho pobytu ve Vimperku a následně ho doprovodila do místa bydliště jeho tety, u které je na návštěvě.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku