zák. č. 553/1991 Sb.  o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553


vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-418


zák. č. 250/2016 Sb.  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250


 zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251


 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


zák. č. 40/2009 Sb.  trestní zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40


zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361


zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106


zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech  ( autovraky )

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185


zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65


vyhlášky a nařízení města Vimperk

https://www.mesto.vimperk.cz/cz/pravni-predpisy/928


stanoviska a právní rozbory

https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-policie-stanoviska-a-pravni-rozbory.aspx 

 

 

Aktuality

25.5.2020

Pokyn ministerstva zdravotnictví

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je od 25.5.2020 povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst: Číst dále ...

24.5.2020

Ztracený chlapec

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že před hotelem Boubín ve Vimperku, je chlapec, který se ztratil. Hlídka na místě od chlapce zjistila informace k jeho pobytu ve Vimperku a následně ho doprovodila do místa bydliště jeho tety, u které je na návštěvě.

19.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na MP Vimperk byl telefonicky oznámen nález injekční stříkačky v parčíku, který se nachází u schodů do ulice Krátká. Hlídka MP na místě pořídila fotodokumentaci a injekční stříkačku umístila do sběrného boxu.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

17.5.2020

Žádost PČR

Telefonicky požádala DS OO PČR Vimperk o prověření oznámení, že cizím jazykem hovořící muž žebrá peníze v ul. Mírová. Hlídka MP Vimperk zastihla muže na autobusové zastávce v ul. Mírová. Číst dále ...

16.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na žádost PČR Vimperk byla injekční stříkačka, která byla nalezena ve Vimperku v ul. Palackého, uložena do sběného boxu.

15.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že za plotem jedné ze zahrádek v ul. Mírová, se nachází injekční stříkačka. Hlídka MP provedla kontrolu dané lokality, kde byly nalezeny 2ks injekčních stříkaček. Tyto hlídka MP umístěla do sběrného boxu.

10.5.2020

Únik PHM

Telefonicky oznámeno, že v ul. Mírová u vjezdu k pekárně stojí zaparkovaný OA tov. zn. HYUNDAI stříbrné barvy, ze kterého vytéká benzín.Hlídka z místa cestou PČR zjistila majitele vozidla, tento se sám dostavil k vozidlu. Vozidlo přeparkoval. Na místo přivoláni HZS, provedli úklid komunikace.

8.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Občanem bylo telefonicky oznámeno, že v areálu bývalého dřevopodniku ve Vimperku, nalezl dvě injekční stříkačky. Hlídka MP pořídila na místě fotodokumentaci a stříkačky umístila do sběrného boxu.

6.5.2020

Naboural a ujel

Operátorem MKS bylo zjištěno, že vozidlo, které odjíždělo od místního marketu nacouvalo do jiného vozidla a z místa odjelo neznámo kam. Hlídkou MP byl kontaktován řidič nabouraného vozidla, který byl poučen o následném postupu. Kamerový záznam následně předán skupině DN PČR k dořešení.

5.5.2020

Dopravní nehoda

Na žádost OOP ČR Vimperk provedli strážníci asistenci při usměrňování dopravy na křižovatce ulic Pražská x Nádražní z důvodu dopravní nehody. Provoz byl usměrňován cca 2 hodiny.

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku