Vraky

Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Problematiku vraků upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 19 a násl.

Odstavení vraku na pozemní komunikaci je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna vrak z pozemní komunikace odstranit, k tomuto je oprávněn pouze vlastník této komunikace.

Městská policie na vozidlo, které vykazuje známky vraku, umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Autovraky

Autovraky, na rozdíl od výše uvedených „vraků“, jsou vozidla odstavená mimo pozemní komunikaci. Jedná se o každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.

Problematiku autovraků upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění autovraku na místech, kde poškodí nebo ohrozí životní prostředí nebo naruší estetický vzhled obce či přírody
nebo krajiny je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna autovrak odstranit, k tomuto je oprávněn městský úřad.

Městská policie na autovrak umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který je oprávněn činit úkony směřující k odstranění autovraku).

Vozidla bez STK

Silniční vozidla, která jsou více než 6 měsíců technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích z důvodu absence pravidelné technické prohlídky („STK“), je zakázáno odstavovat na pozemní komunikaci.

Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace.

Městská policie na toto vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Aktuality

10.7.2020

Beseda pro děti

Dne 10.7.2020 proběhla, ze strany strážníků Městské policie Vimperk, beseda pro děti z nepobytového tábora ZŠ TGM Vimperk. Beseda byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě. Dětem bylo vysvětleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista a čím má být vybaveno jízdní kolo. Dále si děti mohly prohlédnout služební vozidlo Městské policie Vimperk a výstroj a výzbroj strážníků.

6.7.2020

Opatření ul. Nad Stadionem

Dne 6.7.2020 došlo k pádu jednoho ze sloupků oplocení hřbitova v ul. Nad Stadionem. Z bezpečnostních důvodů a možného pádu dalších sloupků byla část komunikace opatřena zábranami a bezpečnostní páskou. Prosíme o zvýšenou opatrnost při projíždění.

27.6.2020

Odvoz uhynulé kuny

Telefonicky na MP Vimperk oznámil muž, že před vchodem do zahradnictví z ulice Sušická, je na silnici již druhý den uhynulá kuna. Hlídka se dostavila na místo, kunu uložila do pytle a odvezla na veterinu do kafilérního boxu.

27.6.2020

Všímavá občanka

Telefonicky na MP Vimperk v 17:24 hodin oznámila žena, že u Pizzerie ve Vimperku je muž, který je v pyžamu a má na ruce náramek, jaký se nosí v nemocnicích. Hlídka z místa provedla dotaz na LDN 1 v nemocnici ve Vimperku. Muž byl dne 27.6.2020 v 17:40 hodin na oddělení předán.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku