Dne 21. 6. 2020 bylo ze strany MP oznámeno, na odbor investic MÚ Vimperk, podezření na vrak, který je v ul. Pasovská ve Vimperku.

Akce ve Vimperku