Dne 27.4. 2020 bylo ze strany MP oznámeno, na odbor investic MÚ Vimperk, podezření na vrak, který je v ul. 1. máje ve Vimperku.


Akce ve Vimperku