Dne 27. 6. 2020 bylo ze strany MP oznámeno, na odbor investic MÚ Vimperk, podezření na vrak, který je v Hrabicích.

Akce ve Vimperku