Dne 28.4. 2020 bylo ze strany MP oznámeno, na odbor investic MÚ Vimperk, podezření na vrak, který je v ul. Sklářská ve Vimperku.

Akce ve Vimperku