Preventivní programy

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. Proto je preventivně výchovná činnost i nedílnou součástí práce Městské policie Vimperk.

Základem prevence je především cíleně oslovovat děti, mládež a také seniory prostřednictvím cílených besed a jiných aktivit, kdy jsou účastníci v přímém kontaktu. Další formy prevence se zaměřují na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevenci úrazů apod.

Vybrané preventivní programy pro veřejnost:

  • Městská policie ohlídá domy
  • Bezpečí pro seniory
  • Evidence psů
  • Evidence jízdních kol

Aktuality

14.2.2020

Spadlá značka

7.2.2020

Nakloněný strom

3.2.2020

Povalená značka

31.1.2020

Podezřelý řidič

29.1.2020

Pomoc složkám IZS

25.1.2020

Krádež

23.1.2020

Oznámení občanem

23.1.2020

Oznámení občanem

archív

Akce ve Vimperku