Preventivní programy

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. Proto je preventivně výchovná činnost i nedílnou součástí práce Městské policie Vimperk.

Základem prevence je především cíleně oslovovat děti, mládež a také seniory prostřednictvím cílených besed a jiných aktivit, kdy jsou účastníci v přímém kontaktu. Další formy prevence se zaměřují na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevenci úrazů apod.

Vybrané preventivní programy pro veřejnost:

  • Městská policie ohlídá domy
  • Bezpečí pro seniory
  • Evidence psů
  • Evidence jízdních kol

Aktuality

29.3.2020

Kontrola nařízení vlády

26.3.2020

Parkování zdarma

25.3.2020

APK a strážníci rozdávali roušky

22.3.2020

INFORMACE

archív

Akce ve Vimperku