Preventivní programy

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. Proto je preventivně výchovná činnost i nedílnou součástí práce Městské policie Vimperk.

Základem prevence je především cíleně oslovovat děti, mládež a také seniory prostřednictvím cílených besed a jiných aktivit, kdy jsou účastníci v přímém kontaktu. Další formy prevence se zaměřují na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevenci úrazů apod.


Akce ve Vimperku