Desatero pro chodce


 • Předtím, než vstoupím na vyznačený přechod pro chodce se řádně rozhlédnu na obě strany, nejdříve však vlevo!  Na vyznačený přechod pro chodce vstupuji jenom tam, kde mám dostatečný rozhled.
 • Snažím se navázat oční kontakt s řidičem přijíždějícího vozidla, čímž se přesvědčím, že mne řidič vidí.
 • Dám jasně najevo přijíždícímu řidiči svůj úmysl přecházet přes vyznačený přechod pro chodce, neboť účastníci silničního provozu ( jak řidič, tak i chodec) se nesmí navzájem omezit ani ohrozit !
 • Chovám se ohleduplně a nevynucuji si za každou cenu vstup na vyznačený přechod pro chodce !
 • Jsem si vědom(a), že výklad tzv. absolutní přednosti pro chodce je nesprávný a tudíž velice nebezpečný !
 • Pokud vstoupím do vozovky na vyznačený přechod pro chodce, ničím se nerozptyluji a urychleně přecházím na protější stranu !
 • Maximální pozornost věnuji přecházení po vyznačeném přechodu pro chodce, jedná.li se o vozovku se dvěma avíce jízdními pruhy !
 • Na přechod pro chodce nebo vozovku nesmím nikdy vstupovat, příjíždějí-li vozidla s právem přednosti jízdy tzn. vozidla Policie ČR, Záchranné služby nebo Hasičského záchranného sboru.
 • V místě, kde je komunikace vybavena podchodem nebo nadchodem, výhradně těchto využiji pro bezpečné přechízení vozovky.
 • Při přecházení na vyznačeném přechodu pro chodce nikdy neriskuji ! Jsem si plně vědom(a) toho, že chodec patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu.

Cyklista


Cyklista je řidič nemotorového vozidla. Jízdní kolo je tedy první vozidlo, se kterým budeš od deseti let samostatně jezdit v silničním protvozu. Na chvíli, kdy vyjedeš sám, se musíš dobře připravit.

Sám můžeš jezdit na hřišti, na louce, v obytné zóně, na polní nebo lesní cestě. Na těchto místech můžeš stále vylepšovat techniku jízdy. Rovnováhu na kole už určitě udržíš. Na hřišti si vyzkoušej další potřebné dovednosti :

 • zabrzdit
 • brzdit do kopce
 • projet úzkou pěšinou
 • vyhnouut se kamení nebo hrbolu
 • ohlédnout se při vyjíždění od okraje
 • dát znamení o směru jízdy
 • dodržet dostatečnou vzdálenost od kamaráda jedoucího před tebou

Sleduj dobře cestu při jízdě s rodiči. Mohou zde být místa, kde bys měl bát obzvlášť opatrný :

 • v zatáčkách
 • při odbočování
 • v blízkosti míst, kde se pracuje
 • v blízkosti přechodů pro chodce
 • u zastávek autobusů
 • při průjezdu zúženým místem
 • na křižovatkách a v jejich blízkosti

Jízdní kolo


Své kolo si udržuj čisté a v pořádku, kolo musí být v pořádku, aby jízda na něm byla pro tebe bezpečná.

Každé vozidlo, které jezdí v silničním provozu, má předepsáno určité povinné vybavení. To platí i pro jízdní kola.

Na jízdním kole musíš mít :

 • blatníky na předním i zadním kole
 • přední a zadní brzda ( fungující na sobě nezávisle)
 • světlomet svítíci dopředu bílým světlem
 • svítilna s červený zadním světlem
 • zadní červená odrazka, přední bílá odrazka, oranžové odrazky na pedálech
 • oranžové odrazky na paprscích kol
 • zvonek

Chování na kole


Jednou z hlavních poviností každého řidičr, tedy i tvojí je - být ohleduplný!

 

Co nikdy nesmíš při jízdě dělat :

 • jezdit bez držení řidítek
 • sundavat nohy z pedálů
 • vozit na svém kole ještě někoho druhého
 • vozit na kole předměty, které při řízení překáží nebo ohrožují ostatní
 • vést druhé jízdní kolo, vozík, psa nebo jiné zvíře
 • držet se jiného vozidla nebo se jím nechat vléci

Rady pro cyklisty

Jezdi co nejblíže u pravého okraje a sleduj pozorně provoz okolo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.

Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.

Své úmysly dávej najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili.

Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeň ohlédnout.

Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočuješ vpravo nebo vlevo, dej přednost přecházejícím chodcům.

Tam, kde je hustý provoz, veď jízdní kolo raději opatrně po chodníku.

Respektuj pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.

Při jízdě si vždy chraň hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.

Za snížené viditelnosti nezapomeň včas rozsvítil světlo.

Oblékej si barevné a světloodrážející oblečení.


Proč je nutné použít při jízdě cyklistickou přilbu?


Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku

Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku ( strom, patník )


 
 
 
 

 


Akce ve Vimperku