Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020

Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020 je zpracován na základě dlouhodobých skutečností a zjištění, které město mapuje za poslední roky v návaznosti na původní Plán prevence kriminality a přijatých opatření pro zlepšení bezpečnosti ve městě, která jsou v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválenou usnesením Vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016.


Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020

Archiv

Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2012 - 2015

Aktuality

13.6.2019

Žádost o pomoc

12.6.2019

Zraněná kuna

11.6.2019

Zraněný muž

11.6.2019

Volně pobíhající ovce a kozy

11.6.2019

Odchycený holub

11.6.2019

Odchycený pes

archív

Akce ve Vimperku