Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020

Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020 je zpracován na základě dlouhodobých skutečností a zjištění, které město mapuje za poslední roky v návaznosti na původní Plán prevence kriminality a přijatých opatření pro zlepšení bezpečnosti ve městě, která jsou v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválenou usnesením Vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016.


Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020

Archiv

Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2012 - 2015

Aktuality

29.3.2020

Kontrola nařízení vlády

27.3.2020

Sousedské spory

26.3.2020

Parkování zdarma

25.3.2020

APK a strážníci rozdávali roušky

22.3.2020

INFORMACE

archív

Akce ve Vimperku