Parkování ve městě

Parkování v centru (dodržování předpisů, placeného stání), parkování na sídlišti Míru a v dalších místech města je jen jedním z úkolů Městské policie. Dohled nad parkováním není prioritou v činnosti městské policie, hlavní je pořádek a bezpečí občanů - strážník však v průběhu své služby dohlíží v místě, kde je momentálně nasazen na všechno od převrácených košů na odpadky až po špatně zaparkovaná auta.

Parkování v centru Vimperka a zbytečné pokuty

Úkoly Městské policie Vimperk jsou jasné - zajistit bezpečí, pořádek a klid v našem městě. Řešení dopravní situace ve městě sice nepatří mezi její hlavní priority, ale zároveň na ni městská policie nerezignuje.

Na řešení „nesprávného" parkování vozidel v centru města, nerespektování dopravního značení a neplacení parkovného na místech, která jsou k tomu určena dohlíží strážníci Městské policie Vimperk průběžně při plnění úkolů denní a noční hlídky.

„Proto by Městská policie Vimperk ráda požádala řidiče, kteří parkují v centru města, aby respektovali dopravní značení, kterým jsou všechny parkovací plochy osazeny. Nesprávně zaparkovaná vozidla často brání vozidlům, která provádějí v centru města zásobování, nebo která vyjíždějí z parkovišť zřízených uvnitř domů, a v mnoha případech tak ohrožují nejen plynulost, ale i bezpečnost v silničním provozu.

Z pohledu vimperských strážníků nejvíce hřeší parkující řidiči na „malém náměstí U Jelena" v ulici Pivovarská, Náměstí Svobody, dále pak v ulicích Sadová a 1. Máje. Samostatnou kapitolou je parkování vozidel na sídlišti Míru, kde je zcela nedostačující parkovací kapacita s ohledem na současný počet aut, která obyvatelé sídliště vlastní nebo provozují.

Tento článek o parkování v centru a dalších lokalitách města Vimperk a zbytečných pokutách je spíše prosba řidičům, aby si uvědomili, že historické centrum Vimperka skutečně není „nafukovací". I když by řidiči rádi parkovali na místech, která jsou pro ně z jakéhokoli důvodu přijatelná, není to bohužel možné. V centru města je zřízeno několik „placených" parkovišť a dostatečný počet „volných" parkovacích míst u bank a obchodů. Pro stálé obyvatele těchto míst a lidi, kteří zde podnikají jsou za poplatek vydávány residenční karty.

Na ukázku několik fotografií nesprávného parkování vozidel (připravuje se):

U jelena

Namísto toho, aby toto ulice využívali k zastavení řidiči vozidel za  účelem zásobování (a to pouze ve vymezeném čase, dochází k tomu, že v uvedených ulicích opakovaně nedovoleně parkují řidiči vozidel, kteří tyto podmínky nesplňují.

Náměstí Svobody

Strážníci Městské policie Vimperk zde nejčastěji řeší nezaplacený poplatek za parkování, neplatné (prošlé) residenční karty, parkování na místech vyhrazených pro parkování návštěvníků Městského úřadu Vimperk (zde je třeba si na podatelně MěÚ vyzvednout parkovací kartu) a dále parkování na vyhrazených místech zdravotnických zařízení (vyhrazeno pro návštěvníky zdravotnických zařízení).

1. Máje + Sadová

V těchto místech řidiči nejčastěji své vozidlo vůbec neoznačí parkovacím kotoučem, na kterém je viditelně ozaznačena doba zaparkování vozidla na parkovišti s omezenou dobou parkování.

1. Máje - křižovatka „Fišerka"

Řidiči zde parkujících vozidel často nerespektují dodržování bezpečné vzdálenosti 5 metrů před přechodem pro chodce

Vhodná parkovací místa pro návštěvníky města Vimperk

Parkoviště „U Volyňky"

 


Akce ve Vimperku