Parkování ve městě

Parkování v centru (dodržování předpisů, placeného stání), parkování na sídlišti Míru a v dalších místech města je jen jedním z úkolů Městské policie. Dohled nad parkováním není prioritou v činnosti městské policie, hlavní je pořádek a bezpečí občanů - strážník však v průběhu své služby dohlíží v místě, kde je momentálně nasazen na všechno od převrácených košů na odpadky až po špatně zaparkovaná auta.

Parkování v centru Vimperka a zbytečné pokuty

Úkoly Městské policie Vimperk jsou jasné - zajistit bezpečí, pořádek a klid v našem městě. Řešení dopravní situace ve městě sice nepatří mezi její hlavní priority, ale zároveň na ni městská policie nerezignuje.

Na řešení „nesprávného" parkování vozidel v centru města, nerespektování dopravního značení a neplacení parkovného na místech, která jsou k tomu určena dohlíží strážníci Městské policie Vimperk průběžně při plnění úkolů denní a noční hlídky.

„Proto by Městská policie Vimperk ráda požádala řidiče, kteří parkují v centru města, aby respektovali dopravní značení, kterým jsou všechny parkovací plochy osazeny. Nesprávně zaparkovaná vozidla často brání vozidlům, která provádějí v centru města zásobování, nebo která vyjíždějí z parkovišť zřízených uvnitř domů, a v mnoha případech tak ohrožují nejen plynulost, ale i bezpečnost v silničním provozu.

Z pohledu vimperských strážníků nejvíce hřeší parkující řidiči na „malém náměstí U Jelena" v ulici Pivovarská, Náměstí Svobody, dále pak v ulicích Sadová a 1. Máje. Samostatnou kapitolou je parkování vozidel na sídlišti Míru, kde je zcela nedostačující parkovací kapacita s ohledem na současný počet aut, která obyvatelé sídliště vlastní nebo provozují.

Tento článek o parkování v centru a dalších lokalitách města Vimperk a zbytečných pokutách je spíše prosba řidičům, aby si uvědomili, že historické centrum Vimperka skutečně není „nafukovací". I když by řidiči rádi parkovali na místech, která jsou pro ně z jakéhokoli důvodu přijatelná, není to bohužel možné. V centru města je zřízeno několik „placených" parkovišť a dostatečný počet „volných" parkovacích míst u bank a obchodů. Pro stálé obyvatele těchto míst a lidi, kteří zde podnikají jsou za poplatek vydávány residenční karty.

Na ukázku několik fotografií nesprávného parkování vozidel (připravuje se):

U jelena

Namísto toho, aby toto ulice využívali k zastavení řidiči vozidel za  účelem zásobování (a to pouze ve vymezeném čase, dochází k tomu, že v uvedených ulicích opakovaně nedovoleně parkují řidiči vozidel, kteří tyto podmínky nesplňují.

Náměstí Svobody

Strážníci Městské policie Vimperk zde nejčastěji řeší nezaplacený poplatek za parkování, neplatné (prošlé) residenční karty, parkování na místech vyhrazených pro parkování návštěvníků Městského úřadu Vimperk (zde je třeba si na podatelně MěÚ vyzvednout parkovací kartu) a dále parkování na vyhrazených místech zdravotnických zařízení (vyhrazeno pro návštěvníky zdravotnických zařízení).

1. Máje + Sadová

V těchto místech řidiči nejčastěji své vozidlo vůbec neoznačí parkovacím kotoučem, na kterém je viditelně ozaznačena doba zaparkování vozidla na parkovišti s omezenou dobou parkování.

1. Máje - křižovatka „Fišerka"

Řidiči zde parkujících vozidel často nerespektují dodržování bezpečné vzdálenosti 5 metrů před přechodem pro chodce

Vhodná parkovací místa pro návštěvníky města Vimperk

Parkoviště „U Volyňky"

 


Aktuality

10.7.2020

Beseda pro děti

Dne 10.7.2020 proběhla, ze strany strážníků Městské policie Vimperk, beseda pro děti z nepobytového tábora ZŠ TGM Vimperk. Beseda byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě. Dětem bylo vysvětleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista a čím má být vybaveno jízdní kolo. Dále si děti mohly prohlédnout služební vozidlo Městské policie Vimperk a výstroj a výzbroj strážníků.

6.7.2020

Opatření ul. Nad Stadionem

Dne 6.7.2020 došlo k pádu jednoho ze sloupků oplocení hřbitova v ul. Nad Stadionem. Z bezpečnostních důvodů a možného pádu dalších sloupků byla část komunikace opatřena zábranami a bezpečnostní páskou. Prosíme o zvýšenou opatrnost při projíždění.

27.6.2020

Odvoz uhynulé kuny

Telefonicky na MP Vimperk oznámil muž, že před vchodem do zahradnictví z ulice Sušická, je na silnici již druhý den uhynulá kuna. Hlídka se dostavila na místo, kunu uložila do pytle a odvezla na veterinu do kafilérního boxu.

27.6.2020

Všímavá občanka

Telefonicky na MP Vimperk v 17:24 hodin oznámila žena, že u Pizzerie ve Vimperku je muž, který je v pyžamu a má na ruce náramek, jaký se nosí v nemocnicích. Hlídka z místa provedla dotaz na LDN 1 v nemocnici ve Vimperku. Muž byl dne 27.6.2020 v 17:40 hodin na oddělení předán.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku