Městský kamerový dohlížecí systém ve Vimperku

Technika dnes tvoří důležitou část strategie bezpečnosti ve městě. Městská policie Vimperk metodicky spolupracuje s Ministerstvem vnitra - odborem prevence tak, aby byla naplněna koncepce prevence kriminality města. 

Cílem systému je monitorování veřejných prostranství a zejména:

  • Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku
  • Odhalování trestných činů a přestupků
  • Vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer
  • Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

KAMEROVÝ SYSTÉM

Již v roce 2006 byl spuštěn provoz městského kamerového dohlížecího systému ve Vimperku. Systém tehdy obsahoval 6 kamer, které jsou umístěny na místech vyhodnocených policií a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem trestné, přestupkové a jiné společensky závažné činnosti. V roce 2010 město zakoupilo z rozpočtu městské policie další dvě kamery. Kamerový systém se díky dotacím z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality postupně rozrůstá do dalších oblastí města. Na rozšíření MKDS město Vimperk obdrželo v roce 2012 dotaci ve výši 360 tisíc korun a díky tomu byl kamerový systém rozšířen o další tři kamery. Další z dotací v podobné výši bylo rozšíření kamerového systému v roce 2015, to bylo realizováno v ulici Pivovarská, kde se jednalo o pořízení pevných digitálních kamer v celkovém počtu třech kamerových bodů a částečnou obnovu přenosových tras stávajícího kamerového systému. V letech 2016 až 2018 z dalších dotací byl kamerový systém modernizován.

Současný počet instalovaných kamer je 27, kdy se jedná o 21 bodů a z tohoto je 36 obrazů.

 

Akce ve Vimperku