Informace

O nás

Městská policie Vimperk je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na katastrálním území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní činnosti Městské policie Vimperk je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města. Nelze opomenout i nesporné působení v oblasti prevence kriminality.

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Chcete se stát strážníkem ?

Strážníkem Městské policie Vimperk se může stát prakticky kterýkoliv občan České republiky. Musí ale splňovat základní podmínky, které jsou obsaženy v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP.

Základní požadavky jsou:

Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ("osvědčení" získá po absolvování kurzu).

Kontaktujte nás na přes email mestska.policie@mesto.vimperk.cz nebo na lince 388 414 365, kde vám ochotně sdělí bližší informace o nabídce zaměstnání

Aktuality

30.5.2020

Dopravní nehoda

Operátorem městského kamerového a dohlížecího systému bylo zjištěno, že dne 30.5.2020 okolo 20:15 hodin řidič s vozidlem naboural do domu v ul. 1. máje ve Vimperku. Na místo vyjela hlídka Městské Policie Vimperk Číst dále ...

24.5.2020

Ztracený chlapec

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že před hotelem Boubín ve Vimperku, je chlapec, který se ztratil. Hlídka na místě od chlapce zjistila informace k jeho pobytu ve Vimperku a následně ho doprovodila do místa bydliště jeho tety, u které je na návštěvě.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku