Informace

O nás

Městská policie Vimperk je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na katastrálním území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní činnosti Městské policie Vimperk je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města. Nelze opomenout i nesporné působení v oblasti prevence kriminality.

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Chcete se stát strážníkem ?

Strážníkem Městské policie Vimperk se může stát prakticky kterýkoliv občan České republiky. Musí ale splňovat základní podmínky, které jsou obsaženy v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP.

Základní požadavky jsou:

Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ("osvědčení" získá po absolvání 3 měsíčního kurzu).

Kontaktujte nás na přes email mestska.policie@mesto.vimperk.cz nebo na lince 388 414 365, kde vám ochotně sdělí bližší informace o nabídce zaměstnání

Aktuality

3.2.2020

Povalená značka

31.1.2020

Podezřelý řidič

29.1.2020

Pomoc složkám IZS

25.1.2020

Krádež

23.1.2020

Oznámení občanem

23.1.2020

Oznámení občanem

22.1.2020

Oznámení operátorem MKS

22.1.2020

Krádež

21.1.2020

Porouchaný kamion

20.1.2020

Žádost občana

archív

Akce ve Vimperku