Městská Policie Vimperk


Kaplířova 65, 385 17 Vimperk

Telefon:  388 414 365

E-mail: mestska.policie@mesto.vimperk.cz

 


O nás

Městská policie byla zřízena v roce 1991 k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Vimperk. Každý občan má právo obracet se na její pracovníky, strážníky, se žádostí o pomoc. Městská policie je řízena starostou města, případně jiným pověřeným členem zastupitelstva. Při plnění svých úkolů spolupracuje se samosprávou města, Policií České republiky, IZS a ostatními subjekty ve městě.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci dohlížejí na dodržování obecně závazných vyhlášek města Vimperk (nakládání s odpady, parkování motorových vozidel, dodržování nočního klidu, zábor veřejného prostranství, likvidace vraků osobních motorových vozidel, odchyt toulavých psů), přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití. Odhalují přestupky a ukládají a vybírají pokuty v blokovém řízení. Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a přijímají opatření k jejich odstranění.

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, předvést na policii osobu, která hodnověrně neprokázala svoji totožnost, i osobu hledanou policií. Je oprávněn rovněž předvést osobu na žádost příslušného orgánu města podle předpisů o správním řízení. Zadržované nebo předváděné osobě je oprávněn odebrat zbraň. Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn zakázat na nezbytně nutnou dobu vstup nebo pobyt na určených místech. Strážník je oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li větší škoda na majetku.

V současnosti má Městská policie 1 vrchního strážníka, 10 strážníků, 5 operátorů městského kamerového dohlížecího systému a 2 asistenty prevence kriminality, strážníci a operátoři slouží v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Legislativa

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/2004, o Městské policii 

 

Vyhlášky a nařízení města Vimperk

Kontakty

Hlídka ve službě telefon: 778 410 790 nebo 778 410 791

 

Lukáš Sýs

pověřený člen zastupitelstva k řízení MP

Telefon:  724 176 540

E-mail: Lukas.Sys@mesto.vimperk.cz


Milan Kobera

vrchní strážník

Telefon: 388 414 218, 606 178 724
E-mail: Milan.Kobera@mesto.vimperk.cz


Petr Levík

zástupce vrchního strážníka, mentor APK

Telefon: 388 414 218, 608 893 056

E-mail: Petr.Levik@mesto.vimperk.cz


Karel Ferenc

asistent prevence kriminality

Telefon: 608 893 064

Jan Bílý

asistent prevence kriminality

Telefon: 778 773 378


Aktuality

10.7.2020

Beseda pro děti

Dne 10.7.2020 proběhla, ze strany strážníků Městské policie Vimperk, beseda pro děti z nepobytového tábora ZŠ TGM Vimperk. Beseda byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě. Dětem bylo vysvětleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista a čím má být vybaveno jízdní kolo. Dále si děti mohly prohlédnout služební vozidlo Městské policie Vimperk a výstroj a výzbroj strážníků.

6.7.2020

Opatření ul. Nad Stadionem

Dne 6.7.2020 došlo k pádu jednoho ze sloupků oplocení hřbitova v ul. Nad Stadionem. Z bezpečnostních důvodů a možného pádu dalších sloupků byla část komunikace opatřena zábranami a bezpečnostní páskou. Prosíme o zvýšenou opatrnost při projíždění.

27.6.2020

Odvoz uhynulé kuny

Telefonicky na MP Vimperk oznámil muž, že před vchodem do zahradnictví z ulice Sušická, je na silnici již druhý den uhynulá kuna. Hlídka se dostavila na místo, kunu uložila do pytle a odvezla na veterinu do kafilérního boxu.

27.6.2020

Všímavá občanka

Telefonicky na MP Vimperk v 17:24 hodin oznámila žena, že u Pizzerie ve Vimperku je muž, který je v pyžamu a má na ruce náramek, jaký se nosí v nemocnicích. Hlídka z místa provedla dotaz na LDN 1 v nemocnici ve Vimperku. Muž byl dne 27.6.2020 v 17:40 hodin na oddělení předán.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku