Bezpečné chování

Prevence pouličních krádeží 

 • Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
 • V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
 • Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
 • Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.
 • Pravidelně kontrolujte, zda peněženka či doklady jsou na svém místě.
 • Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.

Prevence přepadení

 • Pamatujte na to, že k přepadení dochází často za snížené viditelnosti a mnohdy v méně frekventovaných lokalitách.
 • Vyhýbejte se nepřehledným výklenkům, tmavým průjezdům apod., za nimiž by se mohl skrývat útočník.
 • Při kontaktu s neznámou osobou buďte bdělí a udržujte bezpečný odstup.
 • Nezůstávejte o samotě s neznámou osobou v uzavřeném prostoru (výtah apod.).
 • Nechovejte se přehnaně vyzývavě a nevystavujte na obdiv své cennosti.
 • Zejména v nočních hodinách si naplánujte cestu domů (spojení, trasa, návaznost spojů apod.). Zajistěte si doprovod, případně se nestyďte požádat o pomoc.
 • Naučte se využít věci denní potřeby ke své obraně (deštník, kabelka, obuv, atd.).
 • Počítejte s určitou zrakovou adaptací při přechodu ze světla do tmy a naopak.
 • Při zakoupení sebeobranných prostředků se je naučte bezpečně ovládat a noste je stále na stejném, pro vás dostupném místě.

Zásady první pomoci - vážně zraněný

 • OSLOV PORANĚNÉHO - zeptej se co ho bolí - pokud odpoví, je to známkou že krevní oběh dopravuje okysličenou krev do mozku, a že vnímání pacienta je zachováno.
 • PACIENT NEDÝCHÁ : "Trojhmatem" uvolni dýchací cesty, pozor na možné poranění krční páteře.Vyluč násilné pohyby hlavou a krkem! Zahaj umělé dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž.
 • PACIENT SILNĚ KRVÁCÍ : znamená to fungující srdce, krvácení je nutné okamžitě zastavit.
 • Pokud nejsou výše uvedené zákroky třeba, je nyní důležitý STAV VĚDOMÍ :
 • Je bdělý? - Uklidňuj ho!
 • Neodpoví na dotaz srozumitelně? - Sleduj ho!
 • Nereaguje ani na silnější dotek? - Pacient je i při nepřítomnosti jiných poruch ohrožen tím, že nebude schopen držet svoje dýchací cesty volné.Proto jej ulož do stabilizované polohy na bok a trvale sleduj.
 • Nyní neodkladně volej 155 . Na normálním telefonu ani na mobilu se nevytáčí žádné předčíslí.Budeš dotázán na přesné určení místa, kde se pacient nachází, a další okolnosti.
 • Náhlé bezvědomí :
 • Volej 155 !
 • Náhlé bezvědomí u dospělého člověka je způsobeno nejčastěji zástavou oběhu. Situaci je třeba řešit také pomocí defibrilátoru = přístroj, který zruší kmitání srdečních komor.
 • Zkontroluj zda postižený dýchá!
 • Pokud ne, uvolni dýchací cesty a zahaj umělé dýchání z plic do plic.
 • Pokud se nepohybuje ani nekašle po těchto opatření, předpokládej zástavu oběhu a začni nepřímou srdeční masáž (alespoň 100 stlačení za minutu). Pokračuj v umělém dýchání - na každých 15 stlačení hrudníku připadají 2 pomalé vdechy (bez ohledu na počet zachránců) - poměr 2 : 15.
 • Pokud je v bezvědomí dítě :vždy 2 pomalé vdechy na každých 5 stlačení hrudníku - poměr 2 : 5

Prevence krádeží a vykrádání automobilů

 • Uzamkněte řádně všechny zámky vozidla.
 • Vozidlo vždy uzamkněte, přestože ho opouštíte , byť na okamžik.
 • Ve voze nenechávejte rezervní klíče od vozu ani od bytu.
 • Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou.
 • Autorádio volte vždy s odnímatelným panelem nebo kódovým či kartovým systémem.
 • Nenechávejte ve vozidle cenné věci - mobilní telefony, kamery, kabelky, fotoaparáty apod.
 • Zabezpečte si své vozidlo mechanicky či elektronicky, nejlépe kombinací obou způsobů.
 • Parkujte pokud možno na osvětleném místě, hlídaném parkovišti či v garáži.
 • Při koupi jetého vozidla věnujte pozornost výrobním číslům a smlouvě.
 • Využijte možností vyhledávacích systémů odcizených vozidel na internetu Ministerstva vnitra ČR.

vase

Aktuality

10.7.2020

Beseda pro děti

Dne 10.7.2020 proběhla, ze strany strážníků Městské policie Vimperk, beseda pro děti z nepobytového tábora ZŠ TGM Vimperk. Beseda byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě. Dětem bylo vysvětleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista a čím má být vybaveno jízdní kolo. Dále si děti mohly prohlédnout služební vozidlo Městské policie Vimperk a výstroj a výzbroj strážníků.

6.7.2020

Opatření ul. Nad Stadionem

Dne 6.7.2020 došlo k pádu jednoho ze sloupků oplocení hřbitova v ul. Nad Stadionem. Z bezpečnostních důvodů a možného pádu dalších sloupků byla část komunikace opatřena zábranami a bezpečnostní páskou. Prosíme o zvýšenou opatrnost při projíždění.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku