Bezpečné chování

Prevence pouličních krádeží 

 • Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
 • V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
 • Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
 • Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.
 • Pravidelně kontrolujte, zda peněženka či doklady jsou na svém místě.
 • Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.

Prevence přepadení

 • Pamatujte na to, že k přepadení dochází často za snížené viditelnosti a mnohdy v méně frekventovaných lokalitách.
 • Vyhýbejte se nepřehledným výklenkům, tmavým průjezdům apod., za nimiž by se mohl skrývat útočník.
 • Při kontaktu s neznámou osobou buďte bdělí a udržujte bezpečný odstup.
 • Nezůstávejte o samotě s neznámou osobou v uzavřeném prostoru (výtah apod.).
 • Nechovejte se přehnaně vyzývavě a nevystavujte na obdiv své cennosti.
 • Zejména v nočních hodinách si naplánujte cestu domů (spojení, trasa, návaznost spojů apod.). Zajistěte si doprovod, případně se nestyďte požádat o pomoc.
 • Naučte se využít věci denní potřeby ke své obraně (deštník, kabelka, obuv, atd.).
 • Počítejte s určitou zrakovou adaptací při přechodu ze světla do tmy a naopak.
 • Při zakoupení sebeobranných prostředků se je naučte bezpečně ovládat a noste je stále na stejném, pro vás dostupném místě.

Zásady první pomoci - vážně zraněný

 • OSLOV PORANĚNÉHO - zeptej se co ho bolí - pokud odpoví, je to známkou že krevní oběh dopravuje okysličenou krev do mozku, a že vnímání pacienta je zachováno.
 • PACIENT NEDÝCHÁ : "Trojhmatem" uvolni dýchací cesty, pozor na možné poranění krční páteře.Vyluč násilné pohyby hlavou a krkem! Zahaj umělé dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž.
 • PACIENT SILNĚ KRVÁCÍ : znamená to fungující srdce, krvácení je nutné okamžitě zastavit.
 • Pokud nejsou výše uvedené zákroky třeba, je nyní důležitý STAV VĚDOMÍ :
 • Je bdělý? - Uklidňuj ho!
 • Neodpoví na dotaz srozumitelně? - Sleduj ho!
 • Nereaguje ani na silnější dotek? - Pacient je i při nepřítomnosti jiných poruch ohrožen tím, že nebude schopen držet svoje dýchací cesty volné.Proto jej ulož do stabilizované polohy na bok a trvale sleduj.
 • Nyní neodkladně volej 155 . Na normálním telefonu ani na mobilu se nevytáčí žádné předčíslí.Budeš dotázán na přesné určení místa, kde se pacient nachází, a další okolnosti.
 • Náhlé bezvědomí :
 • Volej 155 !
 • Náhlé bezvědomí u dospělého člověka je způsobeno nejčastěji zástavou oběhu. Situaci je třeba řešit také pomocí defibrilátoru = přístroj, který zruší kmitání srdečních komor.
 • Zkontroluj zda postižený dýchá!
 • Pokud ne, uvolni dýchací cesty a zahaj umělé dýchání z plic do plic.
 • Pokud se nepohybuje ani nekašle po těchto opatření, předpokládej zástavu oběhu a začni nepřímou srdeční masáž (alespoň 100 stlačení za minutu). Pokračuj v umělém dýchání - na každých 15 stlačení hrudníku připadají 2 pomalé vdechy (bez ohledu na počet zachránců) - poměr 2 : 15.
 • Pokud je v bezvědomí dítě :vždy 2 pomalé vdechy na každých 5 stlačení hrudníku - poměr 2 : 5

Prevence krádeží a vykrádání automobilů

 • Uzamkněte řádně všechny zámky vozidla.
 • Vozidlo vždy uzamkněte, přestože ho opouštíte , byť na okamžik.
 • Ve voze nenechávejte rezervní klíče od vozu ani od bytu.
 • Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou.
 • Autorádio volte vždy s odnímatelným panelem nebo kódovým či kartovým systémem.
 • Nenechávejte ve vozidle cenné věci - mobilní telefony, kamery, kabelky, fotoaparáty apod.
 • Zabezpečte si své vozidlo mechanicky či elektronicky, nejlépe kombinací obou způsobů.
 • Parkujte pokud možno na osvětleném místě, hlídaném parkovišti či v garáži.
 • Při koupi jetého vozidla věnujte pozornost výrobním číslům a smlouvě.
 • Využijte možností vyhledávacích systémů odcizených vozidel na internetu Ministerstva vnitra ČR.

vase

Akce ve Vimperku