Aktuality Městské policie ve Vimperku

červenec

Beseda pro děti

10.7.2020

Beseda pro děti

Dne 10.7.2020 proběhla, ze strany strážníků Městské policie Vimperk, beseda pro děti z nepobytového tábora ZŠ TGM Vimperk. Beseda byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě. Dětem bylo vysvětleno, jaké má povinnosti chodec, cyklista a čím má být vybaveno jízdní kolo. Dále si děti mohly prohlédnout služební vozidlo Městské policie Vimperk a výstroj a výzbroj strážníků.

Opatření ul. Nad Stadionem

6.7.2020

Opatření ul. Nad Stadionem

Dne 6.7.2020 došlo k pádu jednoho ze sloupků oplocení hřbitova v ul. Nad Stadionem. Z bezpečnostních důvodů a možného pádu dalších sloupků byla část komunikace opatřena zábranami a bezpečnostní páskou. Prosíme o zvýšenou opatrnost při projíždění.

červen

Odvoz uhynulé kuny

27.6.2020

Odvoz uhynulé kuny

Telefonicky na MP Vimperk oznámil muž, že před vchodem do zahradnictví z ulice Sušická, je na silnici již druhý den uhynulá kuna. Hlídka se dostavila na místo, kunu uložila do pytle a odvezla na veterinu do kafilérního boxu.

Všímavá občanka

27.6.2020

Všímavá občanka

Telefonicky na MP Vimperk v 17:24 hodin oznámila žena, že u Pizzerie ve Vimperku je muž, který je v pyžamu a má na ruce náramek, jaký se nosí v nemocnicích. Hlídka z místa provedla dotaz na LDN 1 v nemocnici ve Vimperku. Muž byl dne 27.6.2020 v 17:40 hodin na oddělení předán.

Vraky vozidel

16.6.2020

Vraky vozidel

Od začátku roku 2020 bylo ze strany MP oznámeno na příslušný odbor MÚ Vimperk Číst dále ...

Nakupující bez roušky

16.6.2020

Nakupující bez roušky

Telefonicky bylo ze strany ostrahy marketu oznámeno, že mají v obchodě muže, který si odmítá nasadit roušku nebo jinou ochranu obličeje. Hlídka Městské Policie Vimperk po příjezdu na místo ztotožnila muže. Prověřila jestli není osoba v pátrání. Číst dále ...

Oznámení o možném týrání psa

14.6.2020

Oznámení o možném týrání psa

Telefonicky bylo oznámeno podezření na týrání psa. Hlídka MP se po příjezdu na místo zkontaktovala Číst dále ...

Vyvrácené kolo u vozidla

12.6.2020

Vyvrácené kolo u vozidla

Při běžné hlídkové činnosti si hlídka v 15:53 hodin povšimla vozidla, které stojí na komunikaci v ul. Kaplířova a má vyvrácené kolo. Do příjezdu odtahové služby a naložení vozidla hlídka usměrňovala provoz. Ukončeno v 16:45 hodin.

Nález králíka v nádobě na odpad

8.6.2020

Nález králíka v nádobě na odpad

Dne 8.6.2020 před sedmou hodinou ráno, telefonicky na MP Vimperk, oznámil zaměstnanec svozu komunálního odpadu, že v ulici Kostelní našel Číst dále ...

květen

Dopravní nehoda

30.5.2020

Dopravní nehoda

Operátorem městského kamerového a dohlížecího systému bylo zjištěno, že dne 30.5.2020 okolo 20:15 hodin řidič s vozidlem naboural do domu v ul. 1. máje ve Vimperku. Na místo vyjela hlídka Městské Policie Vimperk Číst dále ...

Pokyn ministerstva zdravotnictví

25.5.2020

Pokyn ministerstva zdravotnictví

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je od 25.5.2020 povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst: Číst dále ...

Ztracený chlapec

24.5.2020

Ztracený chlapec

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že před hotelem Boubín ve Vimperku, je chlapec, který se ztratil. Hlídka na místě od chlapce zjistila informace k jeho pobytu ve Vimperku a následně ho doprovodila do místa bydliště jeho tety, u které je na návštěvě.

Nález injekční stříkačky s jehlou

19.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na MP Vimperk byl telefonicky oznámen nález injekční stříkačky v parčíku, který se nachází u schodů do ulice Krátká. Hlídka MP na místě pořídila fotodokumentaci a injekční stříkačku umístila do sběrného boxu.

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

Žádost PČR

17.5.2020

Žádost PČR

Telefonicky požádala DS OO PČR Vimperk o prověření oznámení, že cizím jazykem hovořící muž žebrá peníze v ul. Mírová. Hlídka MP Vimperk zastihla muže na autobusové zastávce v ul. Mírová. Číst dále ...

Nález injekční stříkačky s jehlou

16.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na žádost PČR Vimperk byla injekční stříkačka, která byla nalezena ve Vimperku v ul. Palackého, uložena do sběného boxu.

Nález injekční stříkačky s jehlou

15.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že za plotem jedné ze zahrádek v ul. Mírová, se nachází injekční stříkačka. Hlídka MP provedla kontrolu dané lokality, kde byly nalezeny 2ks injekčních stříkaček. Tyto hlídka MP umístěla do sběrného boxu.

Aktualizované stanovisko k oprávněním strážníků při vymáhání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem po 13. květnu 2020

13.5.2020

Aktualizované stanovisko k oprávněním strážníků při vymáhání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem po 13. květnu 2020

Dne 13. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Číst dále...

Únik PHM

10.5.2020

Únik PHM

Telefonicky oznámeno, že v ul. Mírová u vjezdu k pekárně stojí zaparkovaný OA tov. zn. HYUNDAI stříbrné barvy, ze kterého vytéká benzín.Hlídka z místa cestou PČR zjistila majitele vozidla, tento se sám dostavil k vozidlu. Vozidlo přeparkoval. Na místo přivoláni HZS, provedli úklid komunikace.

Nález injekční stříkačky s jehlou

8.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Občanem bylo telefonicky oznámeno, že v areálu bývalého dřevopodniku ve Vimperku, nalezl dvě injekční stříkačky. Hlídka MP pořídila na místě fotodokumentaci a stříkačky umístila do sběrného boxu.

Dopravní nehoda

6.5.2020

Dopravní nehoda

Telefonicky bylo oznámeno hlídce MP, že se v křižovatce ulic Pražská x Kaplířova stala dopravní nehoda. Hlídkou MP na místě zjištěno, že nedošlo ke zranění osob a oba účastníci si dopravní nehodu řeší vypsáním euroformuláře.

Naboural a ujel

6.5.2020

Naboural a ujel

Operátorem MKS bylo zjištěno, že vozidlo, které odjíždělo od místního marketu nacouvalo do jiného vozidla a z místa odjelo neznámo kam. Hlídkou MP byl kontaktován řidič nabouraného vozidla, který byl poučen o následném postupu. Kamerový záznam následně předán skupině DN PČR k dořešení.

Dopravní nehoda

5.5.2020

Dopravní nehoda

Na žádost OOP ČR Vimperk provedli strážníci asistenci při usměrňování dopravy na křižovatce ulic Pražská x Nádražní z důvodu dopravní nehody. Provoz byl usměrňován cca 2 hodiny.

Rekonstrukce ulice Čelakovského

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

Nález jízdního kola

2.5.2020

Nález jízdního kola

Na služebnu Městské policie Vimperk bylo oznámeno, že v řece Volyňce u ZŠ TGM je jízdní kolo. Na místo se dostavila hlídka MP Vimperk, která uvedené jízdní kolo z řeky vytáhla. Číst dále ....

Volně pobíhající pes

2.5.2020

Volně pobíhající pes

Telefonicky bylo oznámeno ženou, že odchytla psa na louce směrem na Zdíkov. Hlídka MP se dostavila na místo. Z místa hlídka MP dle místní znalosti kontaktována majitelku, která si psa na místě převzala.

duben

Obnovení placeného parkování

28.4.2020

Obnovení placeného parkování

Upozorňujeme občany města, že od 4.5.2020 bude obnoveno placené parkování na všech placených parkovacích místech ve Vimperku.

Rušení nočního klidu

27.4.2020

Rušení nočního klidu

Telefonicky na linku Městské policie Vimperk oznámil muž, že v jednom z bytů v ul. Mírová dochází k rušení nočního klidu. Na místo se dostavila hlídka MP Vimperk, která osoby v bytě ztotožnila. Číst dále ....

Dopravní nehoda

25.4.2020

Dopravní nehoda

Telefonicky bylo na MP Vimperk oznámeno, že v ul. K. Světlé jsou poškozené dopravní značky. Na místo se dostavila hlídka MP Vimperk, tato na místě zjistila, že se jedná o poškození dvou dopravních značek pravděpodobně vozidlem.Číst dále ....

Hledaná osoba

24.4.2020

Hledaná osoba

Na základě oznámení od občana, vypátrala hlídka MP Vimperk osobu - muže, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání.Číst dále ....

Volně pobíhající pes

22.4.2020

Volně pobíhající pes

Telefonicky bylo oznámeno, že po ulici Pasovská pobíhá mezi vozidly pes. Hlídka MP psa odchytila a převezla do záchytných kotců. Následně se dostavila majitelka, které byl pes po projednání přestupku vydán.

Podání alkoholu mladistvému

19.4.2020

Podání alkoholu mladistvému

Hlídka MP Vimperk společně s APK si při běžném výkonu služby povšimla, že v parku - u kašny, jsou mladíci, kteří zde popíjejí pivo. Číst dále ....

Oznámení občankou

17.4.2020

Oznámení občankou

Strážníkům telefonicky oznámila žena, že ve Vimperku u místního obchodu na sídlišti, jsou čtyři osoby, které jsou podnapilé, konzumují alkohol a nemají na obličeji roušky ani jiné prostředky.

březen

Kontrola nařízení vlády

29.3.2020

Kontrola nařízení vlády

Strážníci MP Vimperk se v posledních dnech zaměřují na kontrolu dodržování nařízení vlády ČR. Většina případů se týká nedodožování povinnosti nošení roušek, které strážníci ve většině případů řeší domluvou u opakovaných provinění řeší toto porušení nařízení oznámením příslušnému správnímu orgánu.

Řidič pod vlivem alkoholu

28.3.2020

Řidič pod vlivem alkoholu

Hlídka MP byla požádána kolegy z OO PČR Vimperk o součinnost při oznámení kdy osobním vozidlem má jet osoba, která nevlastní řidičský průkaz a je pravděpodobně pod vlivem alkoholu

Sousedské spory

27.3.2020

Sousedské spory

Parkování zdarma

26.3.2020

Parkování zdarma

APK a strážníci rozdávali roušky

25.3.2020

APK a strážníci rozdávali roušky

INFORMACE

22.3.2020

INFORMACE

INFORMACE

18.3.2020

INFORMACE

Hlavně nenápadně

9.3.2020

Hlavně nenápadně

únor

Nález sluchátek

25.2.2020

Nález sluchátek

Volné pracovní místo: Strážník městské police

19.2.2020

Volné pracovní místo: Strážník městské police

Více informací podá vrchní strážník Milan Kobera tel.: 606 178 724

Oznámení občanem

17.2.2020

Oznámení občanem

Oznámení

15.2.2020

Oznámení

Krádež

15.2.2020

Krádež

Spadlá značka

14.2.2020

Spadlá značka

Oznámení občanem

14.2.2020

Oznámení občanem

Nakloněný strom

7.2.2020

Nakloněný strom

Povalená značka

3.2.2020

Povalená značka

leden

Podezřelý řidič

31.1.2020

Podezřelý řidič

Pomoc složkám IZS

29.1.2020

Pomoc složkám IZS

Krádež

25.1.2020

Krádež

Oznámení občanem

23.1.2020

Oznámení občanem

Oznámení občanem

23.1.2020

Oznámení občanem

Krádež

22.1.2020

Krádež

Oznámení operátorem MKS

22.1.2020

Oznámení operátorem MKS

Porouchaný kamion

21.1.2020

Porouchaný kamion

Žádost občana

20.1.2020

Žádost občana

Ležící muž

19.1.2020

Ležící muž

Krádež zboží

19.1.2020

Krádež zboží

Požár

18.1.2020

Požár

Nezodpovědný řidič

16.1.2020

Nezodpovědný řidič

Oznámení

16.1.2020

Oznámení

Žádost policie

13.1.2020

Žádost policie

Žádost policie

13.1.2020

Žádost policie

Porušení vyhlášky města

13.1.2020

Porušení vyhlášky města

Poškození majetku

11.1.2020

Poškození majetku

Žádost občana

10.1.2020

Žádost občana

Krádež zboží

9.1.2020

Krádež zboží

Semafor

7.1.2020

Semafor

Nález injekční stříkačky

6.1.2020

Nález injekční stříkačky

Otevřená garáž

3.1.2020

Otevřená garáž

prosinec

Odchycená kachna

28.12.2019

Odchycená kachna

Maření výkonu úředního rozhodnutí

22.12.2019

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Darování krve

22.12.2019

Darování krve

Opilá žena

21.12.2019

Opilá žena

Nález munice

19.12.2019

Nález munice

Bezdomovec

17.12.2019

Bezdomovec

Dopravní nehoda

15.12.2019

Dopravní nehoda

Usměrňování provozu

14.12.2019

Usměrňování provozu

Nález věci

14.12.2019

Nález věci

Porušení vyhlášky města

13.12.2019

Porušení vyhlášky města

Převoz na záchytku

12.12.2019

Převoz na záchytku

Podnapilá osoba

11.12.2019

Podnapilá osoba

Klíče ve dveřích vozidla

9.12.2019

Klíče ve dveřích vozidla

Nález věci

5.12.2019

Nález věci

Injekční stříkačka

5.12.2019

Injekční stříkačka

Rušení nočního klidu

4.12.2019

Rušení nočního klidu

listopad

Zraněný muž

29.11.2019

Zraněný muž

Maření výkonu úředního rozhodnutí

26.11.2019

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Řídil přes zákaz

25.11.2019

Řídil přes zákaz

Špatně zabrzděné vozidlo

25.11.2019

Špatně zabrzděné vozidlo

Volné pracovní místo

25.11.2019

Volné pracovní místo

Injekční stříkačka

24.11.2019

Injekční stříkačka

Žádost policie

23.11.2019

Žádost policie

Poškozená zídka

23.11.2019

Poškozená zídka

Podnapilá žena

19.11.2019

Podnapilá žena

Žádost policie

16.11.2019

Žádost policie

Zraněná a podnapilá žena

16.11.2019

Zraněná a podnapilá žena

Oznámení ostrahy marketu

16.11.2019

Oznámení ostrahy marketu

Žádost policie

14.11.2019

Žádost policie

Žádost policie

14.11.2019

Žádost policie

Prodej cigaret osobě mladší 18 let

12.11.2019

Prodej cigaret osobě mladší 18 let

Odchycená koza

8.11.2019

Odchycená koza

Krádež zboží

8.11.2019

Krádež zboží

Pokousání psem

8.11.2019

Pokousání psem

POZOR

7.11.2019

POZOR

Vozidla nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích

5.11.2019

Vozidla nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích

Porušení vyhlášky města

4.11.2019

Porušení vyhlášky města

Volně pobíhající psi

3.11.2019

Volně pobíhající psi

říjen

Krádež

30.10.2019

Krádež

Beseda

30.10.2019

Beseda

Krádež

29.10.2019

Krádež

Volné pracovní místo

29.10.2019

Volné pracovní místo

Děkovný email

28.10.2019

Děkovný email

Oznámení občana

27.10.2019

Oznámení občana

Žádost policie

27.10.2019

Žádost policie

Osoba v pátrání

23.10.2019

Osoba v pátrání

Řídil přes zákaz

23.10.2019

Řídil přes zákaz

Závada na komunikaci

23.10.2019

Závada na komunikaci

Supervize APK

21.10.2019

Supervize APK

Porušení vyhlášky města

20.10.2019

Porušení vyhlášky města

Porušení vyhlášky města

14.10.2019

Porušení vyhlášky města

Muž na schodech

13.10.2019

Muž na schodech

Žádost policie

12.10.2019

Žádost policie

Osoba v pátrání

11.10.2019

Osoba v pátrání

Otevření bytu

9.10.2019

Otevření bytu

Popleta

9.10.2019

Popleta

Konzumace alkoholu

7.10.2019

Konzumace alkoholu

Rušení nočního klidu

7.10.2019

Rušení nočního klidu

Žádost policie

7.10.2019

Žádost policie

Kráva v kolejišti

6.10.2019

Kráva v kolejišti

Dopravní nehoda

4.10.2019

Dopravní nehoda

Beseda s prvňáčky

3.10.2019

Beseda s prvňáčky

Volně pobíhající kráva

3.10.2019

Volně pobíhající kráva

Žádost

2.10.2019

Žádost

září

Zraněný muž

28.9.2019

Zraněný muž

Hádka

28.9.2019

Hádka

Muž ve stoce

27.9.2019

Muž ve stoce

Zraněná žena

26.9.2019

Zraněná žena

Rušení nočního klidu

26.9.2019

Rušení nočního klidu

Pil  řídil přes zákaz

26.9.2019

Pil řídil přes zákaz

Vozíčkář

26.9.2019

Vozíčkář

Poškozené zábradlí

25.9.2019

Poškozené zábradlí

Kráva v kolejišti

24.9.2019

Kráva v kolejišti

Žena v altánku

23.9.2019

Žena v altánku

Pokousání psem

22.9.2019

Pokousání psem

Osoba v pátrání

18.9.2019

Osoba v pátrání

Porušení vyhlášky města

18.9.2019

Porušení vyhlášky města

Řídil přes zákaz

17.9.2019

Řídil přes zákaz

Volně pobíhající ovce a kozy

17.9.2019

Volně pobíhající ovce a kozy

Autobusové nádraží

16.9.2019

Autobusové nádraží

Porušení vyhlášky města

15.9.2019

Porušení vyhlášky města

Dopravní nehoda

15.9.2019

Dopravní nehoda

Roura

15.9.2019

Roura

Žádost policie

13.9.2019

Žádost policie

Sražený pes

11.9.2019

Sražený pes

Odemčené vozidlo

10.9.2019

Odemčené vozidlo

Den Branné přípravy

9.9.2019

Den Branné přípravy

Porušení vyhlášky města

7.9.2019

Porušení vyhlášky města

Žádost policie

6.9.2019

Žádost policie

Rušení nočního klidu

6.9.2019

Rušení nočního klidu

Porušení vyhlášky města

4.9.2019

Porušení vyhlášky města

Porušení vyhlášky města

4.9.2019

Porušení vyhlášky města

Žádost občana

3.9.2019

Žádost občana

Děti

3.9.2019

Děti

Porušení vyhlášky města

1.9.2019

Porušení vyhlášky města

Řidič pod vlivem alkoholu

1.9.2019

Řidič pod vlivem alkoholu

Dopravní nehoda

1.9.2019

Dopravní nehoda

Zraněná žena v bytě

1.9.2019

Zraněná žena v bytě

srpen

Napadení

31.8.2019

Napadení

Odchycený pes

31.8.2019

Odchycený pes

Žádost policie

30.8.2019

Žádost policie

Nepojízdné vozidlo

30.8.2019

Nepojízdné vozidlo

Beseda

29.8.2019

Beseda

Nezletilá dívka

27.8.2019

Nezletilá dívka

Velký pes

26.8.2019

Velký pes

Vosí hnízdo

26.8.2019

Vosí hnízdo

Beseda s fotbalisty

26.8.2019

Beseda s fotbalisty

Převoz na záchytku

24.8.2019

Převoz na záchytku

Agresivní cestující

23.8.2019

Agresivní cestující

Prodejci

23.8.2019

Prodejci

Porušení vyhlášky města

21.8.2019

Porušení vyhlášky města

Žádost ZZS

17.8.2019

Žádost ZZS

Muž na autobusovém nádraží

17.8.2019

Muž na autobusovém nádraží

Žádost policie

16.8.2019

Žádost policie

Rušení nočního klidu

16.8.2019

Rušení nočního klidu

Opilá žena

14.8.2019

Opilá žena

Muž v kolejišti

14.8.2019

Muž v kolejišti

Zraněný muž v uzavřeném bytě

12.8.2019

Zraněný muž v uzavřeném bytě

Odchyt hada

7.8.2019

Odchyt hada

Převoz na záchytku

6.8.2019

Převoz na záchytku

Žádost policie

5.8.2019

Žádost policie

Dopravní nehoda

5.8.2019

Dopravní nehoda

Porušení vyhlášky města

4.8.2019

Porušení vyhlášky města

Pomoc

1.8.2019

Pomoc

červenec

Hádka

31.7.2019

Hádka

Volně pobíhající kráva

30.7.2019

Volně pobíhající kráva

Ležící muž v kolejišti

27.7.2019

Ležící muž v kolejišti

Zatoulaný pes

27.7.2019

Zatoulaný pes

Podnapilá matka

26.7.2019

Podnapilá matka

Poškozená reklamní cedule

26.7.2019

Poškozená reklamní cedule

Garáže

24.7.2019

Garáže

Ležící muž

23.7.2019

Ležící muž

Žádost o spolupráci

21.7.2019

Žádost o spolupráci

Dopravní nehoda

21.7.2019

Dopravní nehoda

Žádost policie

21.7.2019

Žádost policie

Ležící muž u vchodu do bytovky

20.7.2019

Ležící muž u vchodu do bytovky

Řidič pod vlivem alkoholu

17.7.2019

Řidič pod vlivem alkoholu

Vosí hnízdo

17.7.2019

Vosí hnízdo

Zabouchnuté dveře

16.7.2019

Zabouchnuté dveře

Znečištěný potok

16.7.2019

Znečištěný potok

Dopravní nehoda

16.7.2019

Dopravní nehoda

Ležící muž na chodbě

14.7.2019

Ležící muž na chodbě

Rušení nočního klidu

13.7.2019

Rušení nočního klidu

Žádost o pomoc

10.7.2019

Žádost o pomoc

Žádost o pomoc

10.7.2019

Žádost o pomoc

Cizí psi v zahradě

9.7.2019

Cizí psi v zahradě

Sedící muž na chodníku

8.7.2019

Sedící muž na chodníku

Ležící muž

8.7.2019

Ležící muž

Porušení vyhlášky města

8.7.2019

Porušení vyhlášky města

Žádost o asistenci

6.7.2019

Žádost o asistenci

Ležící muž

6.7.2019

Ležící muž

Kličkující kamion

4.7.2019

Kličkující kamion

Rozbité okno

4.7.2019

Rozbité okno

Poškozený poklop

3.7.2019

Poškozený poklop

Pes ve vozidle

1.7.2019

Pes ve vozidle

Volně pobíhající pes

1.7.2019

Volně pobíhající pes

červen

Strom v silnici

30.6.2019

Strom v silnici

Mládě poštolky

29.6.2019

Mládě poštolky

Otevřené okno u vozidla

29.6.2019

Otevřené okno u vozidla

Žádost policie

29.6.2019

Žádost policie

Hledaná osoba

27.6.2019

Hledaná osoba

Dopravní nehoda

26.6.2019

Dopravní nehoda

Spící muž

25.6.2019

Spící muž

Napadení

24.6.2019

Napadení

Porušení vyhlášky města

24.6.2019

Porušení vyhlášky města

Dopravní nehoda

23.6.2019

Dopravní nehoda

Řídil i přesto, že neměl řidičské oprávnění

23.6.2019

Řídil i přesto, že neměl řidičské oprávnění

Krádež nafty

20.6.2019

Krádež nafty

Krádež

19.6.2019

Krádež

Beseda

17.6.2019

Beseda

Oznámení APK

17.6.2019

Oznámení APK

Žádost občana

16.6.2019

Žádost občana

Dopravní nehoda

15.6.2019

Dopravní nehoda

Špatně zabrzděné vozidlo

15.6.2019

Špatně zabrzděné vozidlo

Srnka

13.6.2019

Srnka

Pomoc s hledáním vozidla

13.6.2019

Pomoc s hledáním vozidla

Žádost o pomoc

13.6.2019

Žádost o pomoc

Zraněná kuna

12.6.2019

Zraněná kuna

Zraněný muž

11.6.2019

Zraněný muž

Volně pobíhající ovce a kozy

11.6.2019

Volně pobíhající ovce a kozy

Odchycený holub

11.6.2019

Odchycený holub

Odchycený pes

11.6.2019

Odchycený pes

Rušení nočního klidu

7.6.2019

Rušení nočního klidu

Beseda se strážníky

7.6.2019

Beseda se strážníky

Rozvodněná Volyňka

6.6.2019

Rozvodněná Volyňka

Žebrající osoba

5.6.2019

Žebrající osoba

Zraněný netopýr

5.6.2019

Zraněný netopýr

Štěkající pes

5.6.2019

Štěkající pes

Pátrání

4.6.2019

Pátrání

Osoba v pátrání

4.6.2019

Osoba v pátrání

Kouř

4.6.2019

Kouř

Otevřené okno

4.6.2019

Otevřené okno

Usměrňování provozu

3.6.2019

Usměrňování provozu

Zmatená žena

2.6.2019

Zmatená žena

Hluk

1.6.2019

Hluk

květen

Asistence

31.5.2019

Asistence

Porušení vyhlášky města

31.5.2019

Porušení vyhlášky města

Usměrňování provozu

31.5.2019

Usměrňování provozu

Rozbité okno

30.5.2019

Rozbité okno

Rušení nočního klidu

30.5.2019

Rušení nočního klidu

Labrador

28.5.2019

Labrador

Sojka obecná

28.5.2019

Sojka obecná

Krádež

27.5.2019

Krádež

Napadení ženy

26.5.2019

Napadení ženy

Oznámení APK

25.5.2019

Oznámení APK

Rušení nočního klidu

23.5.2019

Rušení nočního klidu

Krádež

20.5.2019

Krádež

Řidič se zadrženým řidičským průkazem

20.5.2019

Řidič se zadrženým řidičským průkazem

Rušení nočního klidu

20.5.2019

Rušení nočního klidu

Reklamní cedule

19.5.2019

Reklamní cedule

Napadený muž

18.5.2019

Napadený muž

Rušení nočního klidu

17.5.2019

Rušení nočního klidu

Dopravní nehoda

16.5.2019

Dopravní nehoda

Ležící muž

13.5.2019

Ležící muž

Dětské hřiště

13.5.2019

Dětské hřiště

Nalezený jezevčík

11.5.2019

Nalezený jezevčík

Zjištěno kamerou

9.5.2019

Zjištěno kamerou

Jízdní kolo v potoce

9.5.2019

Jízdní kolo v potoce

Porušení vyhlášky města

9.5.2019

Porušení vyhlášky města

Havarované vozidlo

9.5.2019

Havarované vozidlo

Špatně zabrzděné vozidlo

9.5.2019

Špatně zabrzděné vozidlo

Uhynulá liška

8.5.2019

Uhynulá liška

Osoba v pátrání

7.5.2019

Osoba v pátrání

Klíče ve dveřích

6.5.2019

Klíče ve dveřích

Porušení vyhlášky města

6.5.2019

Porušení vyhlášky města

Dopravní nehoda

5.5.2019

Dopravní nehoda

Rušení nočního klidu

4.5.2019

Rušení nočního klidu

Sousedské spory

4.5.2019

Sousedské spory

Dopravní nehoda

4.5.2019

Dopravní nehoda

Ležící muž

3.5.2019

Ležící muž

duben

Dopravní nehoda

30.4.2019

Dopravní nehoda

Hledaná osoba

29.4.2019

Hledaná osoba

Žádost Policie ČR

28.4.2019

Žádost Policie ČR

Rušení nočního klidu

27.4.2019

Rušení nočního klidu

Porušení vyhlášky města

27.4.2019

Porušení vyhlášky města

Doutnající popelnice

27.4.2019

Doutnající popelnice

Nenastoupil výkon trestu

27.4.2019

Nenastoupil výkon trestu

Ztráta telefonu

26.4.2019

Ztráta telefonu

Porušení vyhlášky města

26.4.2019

Porušení vyhlášky města

Kopání do dveří

26.4.2019

Kopání do dveří

Odchycený pes

26.4.2019

Odchycený pes

Opilý muž

23.4.2019

Opilý muž

Ležící muž

22.4.2019

Ležící muž

Odchycený pes

21.4.2019

Odchycený pes

Oznámení APK

21.4.2019

Oznámení APK

Dopravní nehoda

20.4.2019

Dopravní nehoda

Porušení vyhlášky města

19.4.2019

Porušení vyhlášky města

Zákaz kouření

18.4.2019

Zákaz kouření

Poničený kryt lampy

18.4.2019

Poničený kryt lampy

Konzumace alkoholu

18.4.2019

Konzumace alkoholu

Hádka

17.4.2019

Hádka

Hledaná osoba

17.4.2019

Hledaná osoba

Odchyt zmije

17.4.2019

Odchyt zmije

Podomní prodejce

17.4.2019

Podomní prodejce

Kácení stromů

17.4.2019

Kácení stromů

Mrtvá kočka

14.4.2019

Mrtvá kočka

Odchyt psa

13.4.2019

Odchyt psa

Volně pobíhající pes

13.4.2019

Volně pobíhající pes

Asistence HZS

13.4.2019

Asistence HZS

Povalený sloupek

12.4.2019

Povalený sloupek

Poškozený semafor

11.4.2019

Poškozený semafor

Nález injekční stříkačky

10.4.2019

Nález injekční stříkačky

Tekoucí voda

10.4.2019

Tekoucí voda

Zraněný starší muž

9.4.2019

Zraněný starší muž

Zraněná poštolka

8.4.2019

Zraněná poštolka

Ležící muž

6.4.2019

Ležící muž

Polámané větve

6.4.2019

Polámané větve

Rušení nočního klidu

5.4.2019

Rušení nočního klidu

Oznámení APK

5.4.2019

Oznámení APK

Opět porušení vyhlášky

5.4.2019

Opět porušení vyhlášky

Dítě na kole

5.4.2019

Dítě na kole

Oheň na Homolce

4.4.2019

Oheň na Homolce

Nález kola

4.4.2019

Nález kola

Porušení vyhlášky města

4.4.2019

Porušení vyhlášky města

Porouchané vozidlo

3.4.2019

Porouchané vozidlo

Zraněná žena

2.4.2019

Zraněná žena

březen

Rušení nočního klidu

31.3.2019

Rušení nočního klidu

Nález mobilního telefonu

31.3.2019

Nález mobilního telefonu

Uhynulé kůzle

31.3.2019

Uhynulé kůzle

Asistence PČR

30.3.2019

Asistence PČR

Hluk na dětském hřišti

29.3.2019

Hluk na dětském hřišti

Mladík na skateboardu

27.3.2019

Mladík na skateboardu

Krádež

27.3.2019

Krádež

Ležící muž

27.3.2019

Ležící muž

Posunutý kryt

26.3.2019

Posunutý kryt

Požár bytu

26.3.2019

Požár bytu

UPOZORNĚNÍ

25.3.2019

UPOZORNĚNÍ

Hluk z bytu

24.3.2019

Hluk z bytu

Volně pobíhající prasata

24.3.2019

Volně pobíhající prasata

Volně pobíhající pes

20.3.2019

Volně pobíhající pes

Rozbité okno

19.3.2019

Rozbité okno

Poškozená dopravní značka

19.3.2019

Poškozená dopravní značka

Poničená branka

19.3.2019

Poničená branka

Kouření

18.3.2019

Kouření

Kozy na silnici

17.3.2019

Kozy na silnici

Přejetá kočka

17.3.2019

Přejetá kočka

Veřejný pořádek

16.3.2019

Veřejný pořádek

Zvěř na kolejích

16.3.2019

Zvěř na kolejích

Ležící muž

16.3.2019

Ležící muž

Stavební odpad

16.3.2019

Stavební odpad

Rušení nočního klidu

15.3.2019

Rušení nočního klidu

Sněhová kalamita

14.3.2019

Sněhová kalamita

Sousedské spory

13.3.2019

Sousedské spory

Hádka

12.3.2019

Hádka

Vše dobře dopadlo

11.3.2019

Vše dobře dopadlo

Usměrňování provozu

11.3.2019

Usměrňování provozu

Neprůjezdná silnice I/4

10.3.2019

Neprůjezdná silnice I/4

Padlí strom na fotbalovém hřišti

10.3.2019

Padlí strom na fotbalovém hřišti

Uvolněný plech na střeše

10.3.2019

Uvolněný plech na střeše

Strom

10.3.2019

Strom

Ležící muž

9.3.2019

Ležící muž

Odpad v lese

9.3.2019

Odpad v lese

Domácí hádka

8.3.2019

Domácí hádka

Bouchání na dveře

8.3.2019

Bouchání na dveře

Autobusové nádraží

8.3.2019

Autobusové nádraží

Zmatená žena

8.3.2019

Zmatená žena

Porušení vyhlášky města

6.3.2019

Porušení vyhlášky města

Pozor na podivné prodejce

6.3.2019

Pozor na podivné prodejce

Rušení nočního klidu

6.3.2019

Rušení nočního klidu

Křik u sousedů

5.3.2019

Křik u sousedů

Bezdomovec v krmelci

4.3.2019

Bezdomovec v krmelci

Pomoc starší ženě

3.3.2019

Pomoc starší ženě

Porušení zákazu kouření

3.3.2019

Porušení zákazu kouření

Porušení vyhlášky města

3.3.2019

Porušení vyhlášky města

Asistence ZZS

2.3.2019

Asistence ZZS

Padající kameny

2.3.2019

Padající kameny

Opět podnapilá žena

1.3.2019

Opět podnapilá žena

Podnapilá žena

1.3.2019

Podnapilá žena

Znečištění veřejného prostranství

1.3.2019

Znečištění veřejného prostranství

Podnapilá žena

1.3.2019

Podnapilá žena

únor

Otevřené dveře

28.2.2019

Otevřené dveře

Zjištěno kamerou

15.2.2019

Zjištěno kamerou

Muž uprostřed vozovky

15.2.2019

Muž uprostřed vozovky

Zmatený muž

15.2.2019

Zmatený muž

Zraněný muž

14.2.2019

Zraněný muž

Podnapilá žena

14.2.2019

Podnapilá žena

Rušení nočního klidu

13.2.2019

Rušení nočního klidu

Oznámení APK

13.2.2019

Oznámení APK

Zjištěno kamerou

13.2.2019

Zjištěno kamerou

Pomoc starší řidičce

13.2.2019

Pomoc starší řidičce

Napadení ženy

12.2.2019

Napadení ženy

Otevřené zásobníky na vodu

12.2.2019

Otevřené zásobníky na vodu

Skládka odpadu

12.2.2019

Skládka odpadu

Výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality

5.2.2019

Výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality

Zapadlé vozidlo

4.2.2019

Zapadlé vozidlo

Odklízení sněhu

4.2.2019

Odklízení sněhu

leden

Řídil přes zákaz

31.1.2019

Řídil přes zákaz

Dopravní nehoda

22.1.2019

Dopravní nehoda

Řídil přes zákaz

20.1.2019

Řídil přes zákaz

Upozornění

18.1.2019

Upozornění

Napadení ženy

14.1.2019

Napadení ženy

Padlá větev

13.1.2019

Padlá větev

Nebezpečné rampouchy

13.1.2019

Nebezpečné rampouchy

Klíče ve dveřích

11.1.2019

Klíče ve dveřích

Sníh

10.1.2019

Pozor sníh

Stání vozidla na chodníku - je přestupek

10.1.2019

Stání vozidla na chodníku - je přestupek

APK

10.1.2019

APK 2018

Krádež pneumatiky

3.1.2019

Krádež pneumatiky

Oznámení APK

3.1.2019

Oznámení APK

Vozidlo v křižovatce

2.1.2019

Vozidlo v křižovatce

prosinec

Injekční stříkačka

31.12.2018

Injekční stříkačka

Pomoc starší ženě

30.12.2018

Pomoc starší ženě

Týrání zvířat

28.12.2018

Týrání zvířat

PF 2019

21.12.2018

PF 2019

Poškozená telefonní budka

16.12.2018

Poškozená telefonní budka

Pil a řídil

14.12.2018

Pil a řídil

Dopravní nehoda

4.12.2018

Dopravní nehoda

listopad

Supervize APK

27.11.2018

Supervize APK

POZOR

26.11.2018

POZOR

Podnapilá žena

20.11.2018

Podnapilá žena

Dopravní nehoda

18.11.2018

Dopravní nehoda

Kozel

16.11.2018

Kozel

Nabouraná lampa

15.11.2018

Nabouraná lampa

Poškozené dveře

15.11.2018

Poškozené dveře

Klíče ve dveřích

12.11.2018

Klíče ve dveřích

Alkohol

10.11.2018

Alkohol

Pil a řídil

7.11.2018

Pil a řídil

Ležící muž

6.11.2018

Ležící muž

Telefonické oznámení, že u místní prodejny Penny, leží na zemi muž. Hlídka MP na místě pána vzbudila. Nebyl zjevně zraněn a nežádal RZS, pouze zde usnul a z místa se odebral domů.

Ujel z místa dopravní nehody

6.11.2018

Ujel z místa dopravní nehody

Na služebně MP oznámila žena, že jim žlutá dodávka nabourala jejich vozidlo a ta následně z místa odjela neznámo kam. Hlídka MP společně s hlídkou APK dle místní znalosti zjistila, že se jedná o firemní vozidlo, která provádí stavební práce ve městě. Celá událost předána hlídce dopravních nehod PČR Prachatice.

Řídil přes zákaz

6.11.2018

Řídil přes zákaz

Vimperští strážníci díky své místní znalosti zjistili podezřelého řidiče, který seděl za volantem a řídil vozidlo i přes vyslovený zákaz řízení. Stalo se tak 29.10. ve Vimperku. Strážníci neváhali a ihned vozidlo zastavili. Jelikož muž neměl u sebe žádné doklady byl následně předveden na OO Policie ČR Vimperk kde následnou lustrací řidiče bylo potvrzeno důvodné podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí.

Popadané stromy

6.11.2018

Popadané stromy

V období od 28.10. do 31.10. řešili strážníci ve spolupráci s hasiči několik stromů a větví popadaných na komunikace.

Dopravní nehoda

6.11.2018

Dopravní nehoda

Telefonicky požádala dozorčí služba OO Policie ČR Vimperk o asistenci při usměrňování provozu u dopravní nehody u Vodníku.

Ležící žena

6.11.2018

Ležící žena

Při běžné hlídkové činnosti si hlídka MP všimla ženy ležící na chodníku u světelného přechodu. Hlídka MP ženu podložila služební dekou a vyčkala do příjezdu ZZS, která ženu převezla na chirurgickou ambulanci Vimperk.

Operátorem zjištěno porušení vyhlášky

6.11.2018

Operátorem zjištěno porušení vyhlášky

Operátorem MKS zjištěni tři muži konzumující alkohol v historické části města. Hlídka MP muže ztotožnila a celou událost předala příslušnému odboru k dořešení.

Řídil přes zákaz

6.11.2018

Řídil přes zákaz

Vimperští strážníci díky své místní znalosti zjistili podezřelého řidiče, který seděl za volantem a řídil vozidlo i přes vyslovený zákaz řízení. Stalo se tak 14.10. ve Vimperku. Strážníci neváhali a ihned vozidlo zastavili. Jelikož muž neměl u sebe žádné doklady byl následně předveden na OO Policie ČR Vimperk kde následnou lustrací řidiče bylo potvrzeno důvodné podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ležící muž v domě

6.11.2018

Ležící muž v domě

Telefonicky oznámen spící muž na chodbě panelového domu. Hlídka MP na místě muže vzbudila a předala ho do péče jeho matky.

Dopravní nehoda

6.11.2018

Dopravní nehoda

Telefonická žádost OO PČR Vimperk o výjezd k nahlášené autonehodě v místě Vimperk - Křesánov. Usměrňování provozu a asistence dopravní policii a IZS u autonehody na křižovatce U Sloupů.

Rozbité lahve

6.11.2018

Rozbité lahve

Telefonicky oznámeno, že u benzínové pumpy někdo rozbijí lahve a tím dělá hluk. Na místě zastiženi čtyři mladíci, kteří rozbité lahve uklidili a z místa odešli.

Cestovala na záchytku

6.11.2018

Cestovala na záchytku

Telefonicky oznámil občan podnapilou ženu na místní ubytovně, která ubytovnu odmítá opustit. Po příjezdu na místo hlídka podnapilou ženu vykázala z ubytovny, ta však neuposlechla a do ubytovny se přes upozornění, že zde nemá co dělat stále vracela. U ženy byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní. Dále se na místo dostavila ZZS Vimperk a po konzultaci s doktorem byla žena převezen na PAZS České Budějovice. Převoz proveden služebním vozidlem MP.

Nahý muž

6.11.2018

Nahý muž

Telefonicky oznámil muž, že v ulici Pivovarská se pohybuje nahý muž. Hlídka se dostavila na místo a nahého muže zastihla u Kavárny ve Skále kde ho neprodleně naložila do vozidla a převezla na obvodní oddělení PČR Vimperk k dalšímu šetření.

Napadená žena

6.11.2018

Napadená žena

Tel. žádost dozorčí služby OO Policie ČR Vimperk o asistenci hlídce PČR při napadení na ubytovně Šumavan. Dále řeší OO Policie ČR Vimperk.

Konzumoval alkoholické nápoje

6.11.2018

Konzumoval alkoholické nápoje

Tel. oznámila hlídka APK, že nějaký muž v parku u kašny konzumuje alkoholické nápoje. Hlídka MP na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Hlídkou MP byl přestupek zadokumentován a následně předán příslušnému odboru k dořešení.

Volně pobíhající pes

6.11.2018

Volně pobíhající pes

Tel. oznámení, že po sídlišti volně běhá pes. Hlídka MP na místě psa odchytla a umístila do záchytných kotců MěÚ Vimperk. Další den byl vydán pes majitelce.

Pomalovaný objekt

6.11.2018

Pomalovaný objekt

Hlídka APK při běžné obchůzkové činnosti zjistila posprejovaný objekt. Celá událost předána příslušnému odboru k dořešení.

říjen

Beseda s prvňáčky

8.10.2018

Beseda s prvňáčky

září

Září z pohledu MP Vimperk

21.9.2018

Září z pohledu MP Vimperk

Vybrané události z konce léta, co přinesli strážníkům poslední prázdninové dny?

6.9.2018

Vybrané události z konce léta, co přinesli strážníkům poslední prázdninové dny?

srpen

Vybrané události srpna z činnosti MP Vimperk

27.8.2018

Vybrané události srpna z činnosti MP Vimperk

Pár vybraných případů z července:

2.8.2018

Pár vybraných případů z července:

červenec

Řídil i přesto, že neměl řidičské oprávnění

26.7.2018

Řídil i přesto, že neměl řidičské oprávnění

Beseda s asistenty prevence kriminality MP Vimperk:

10.7.2018

Beseda s asistenty prevence kriminality MP Vimperk:

Některé nahlášené případy asistentů prevence kriminality:

9.7.2018

Některé nahlášené případy asistentů prevence kriminality:

červen

Některé aktuality z červnového dění

27.6.2018

Některé aktuality z červnového dění

Některé události ze svodky přelomu května a června

11.6.2018

Některé události ze svodky přelomu května a června

květen

Hodně aktivit pro strážníky přináší začátek května

11.5.2018

Hodně aktivit pro strážníky přináší začátek května

Nový asistent prevence kriminality

10.5.2018

Nový asistent prevence kriminality

Městská policie Vimperk má opět od začátku května novou posilu. Na pozici asistenta prevence kriminality díky schválené dotaci z ministerstva vnitra.

duben

Opět povedený záchyt

9.4.2018

Opět povedený záchyt

březen

Už jsou opět tady, pozor na nabízeče

20.3.2018

Už jsou opět tady, pozor na nabízeče

Události z aktualit MP Vimperk

7.3.2018

Události z aktualit MP Vimperk

Zraněná srna zaklíněná v kovových vratech

7.3.2018

Zraněná srna zaklíněná v kovových vratech

únor

Pěkný záchyt

23.2.2018

Pěkný záchyt

Vyjmuté události z první poloviny měsíce února:

20.2.2018

Vyjmuté události z první poloviny měsíce února:

Zajímavosti ze svodky činnosti MP měsíce ledna

2.2.2018

Zajímavosti ze svodky činnosti MP měsíce ledna

leden

Začátek roku a vybrané události z činnosti MP

16.1.2018

Začátek roku a vybrané události z činnosti MP

Pár vybraných případů z konce roku 2017

2.1.2018

Pár vybraných případů z konce roku 2017

prosinec

PF 2018

22.12.2017

PF 2018

Další svodka z vybraných kapitol prosince

21.12.2017

Další svodka z vybraných kapitol prosince

Školení 1. pomoci

14.12.2017

Školení 1. pomoci

Několik případů ze svodky v prosinci

14.12.2017

Několik případů ze svodky v prosinci

I jízda na invalidním vozíku může být v tomto provozu nebezpečná:

14.12.2017

I jízda na invalidním vozíku může být v tomto provozu nebezpečná:

Některé další prosincové události

14.12.2017

Některé další prosincové události

listopad

Listopadové dění

28.11.2017

Listopadové dění

Vybrané události z listopadu

13.11.2017

Vybrané události z listopadu

říjen

Beseda s prvňáčky

20.10.2017

Beseda s prvňáčky

Konečně přistižen

17.10.2017

Konečně přistižen

Dětské hrátky jinak

15.10.2017

Dětské hrátky jinak

Protikuřácký zákon

5.10.2017

Protikuřácký zákon

Některé události z konce září

2.10.2017

Některé události z konce září

září

Některé události přes víkend

21.9.2017

Některé události přes víkend

Poničené dopravní značení

20.9.2017

Poničené dopravní značení

Některé aktuality minulého a tohoto týdne

13.9.2017

Některé aktuality minulého a tohoto týdne

Nový asistent prevence kriminality

8.9.2017

Nový asistent prevence kriminality

Altánek přátelství

8.9.2017

Altánek přátelství

Obtěžování hlukem řešili strážníci

8.9.2017

Obtěžování hlukem řešili strážníci

Události minulého týdne

4.9.2017

Události minulého týdne

srpen

Aktuality posledního prázdninového víkendu

29.8.2017

Aktuality posledního prázdninového víkendu

Vybrané události minulého týdne

27.8.2017

Vybrané události minulého týdne

Poohlédnutí za víkendem

22.8.2017

Poohlédnutí za víkendem

Propadlý přejezd a podivný muž

18.8.2017

Propadlý přejezd a podivný muž

Odchyt psa a zloděj v pořadí.

17.8.2017

Odchyt psa a zloděj v pořadí.

Padlý strom a alkoholem zmožená žena

16.8.2017

Padlý strom a alkoholem zmožená žena

Bezdomovci opět bodují

16.8.2017

Bezdomovci opět bodují

Městská policie Vimperk hledá nové kolegy

16.8.2017

Městská policie Vimperk hledá nové kolegy

Hledáme nové kolegy

16.8.2017

Hledáme nové kolegy

Záchrana poštolky

14.8.2017

Záchrana poštolky

Rozbitá hlava na autobusovém nádraží

9.8.2017

Rozbitá hlava na autobusovém nádraží

Ničení cizího majetku

8.8.2017

Ničení cizího majetku

Narušitel veřejného pořádku

8.8.2017

Narušitel veřejného pořádku

Oznámení ženy možná zachránilo život

7.8.2017

Oznámení ženy možná zachránilo život

Některé z aktualit tohoto týdne

4.8.2017

Některé z aktualit tohoto týdne

Alkohol je metla

4.8.2017

Alkohol je metla

Krást se nevyplácí

4.8.2017

Krást se nevyplácí

červenec

Výjezd strážníků na oznámení

21.7.2017

Výjezd strážníků na oznámení

Strážníci krotili nesrovnalosti

20.7.2017

Strážníci krotili nesrovnalosti

červen

Nové webové stránky Městské policie Vimperk

7.6.2017

Nové webové stránky Městské policie Vimperk

V červnu jsme uvedli do provozu nové webové stránky. Jsou přehlednější, lépe se zobrazují na mobilech a tabletech a mají řadu dalších předností. Uvítáme Vaše podněty k jejich dalšímu vylepšování.

listopad

Vybrané události z října

10.11.2016

Vybrané události z října

říjen

Babí léto v alkoholovém oparu

10.10.2016

Babí léto v alkoholovém oparu

září

Konec léta byl pro strážníky pestrý

20.9.2016

Konec léta byl pro strážníky pestrý

Naháč, alkohol a bezdomovec

srpen

Záchrana života

10.8.2016

Záchrana života

Strážníci zachránili život staršímu muži

červenec

Lupičem byla kočka

21.7.2016

Lupičem byla kočka

Informační servis první poloviny července

Asistenti prevence kriminality pomáhali řešit i záškoláctví

7.7.2016

Asistenti prevence kriminality pomáhali řešit i záškoláctví

Jejich přítomnost v ulicích města se za poslední roky stala samozřejmostí. Asistenti prevence kriminality Karel Ferenc a Josef Bledý kromě pochůzkové činnosti a spolupráce s Městskou policií Vimperk pomáhají díky své znalosti prostředí romské komunity také dalším institucím a subjektům působícím ve Vimperku.

Červen rozhodně klidný nebyl

4.7.2016

Červen rozhodně klidný nebyl

Alkohol mění člověka

červen

Prezentace práce Asistentů prevence kriminality

17.6.2016

Prezentace práce Asistentů prevence kriminality

Výměna zkušeností

Pozor na svá vozidla

17.6.2016

Pozor na svá vozidla

Prevence se musí vždy vyplatit

Asistent prevence kriminality zabránil nebezpečí, které hrozilo ze staré munice

1.6.2016

Asistent prevence kriminality upozornil na nález staré munice

Starou zrezlou munici našli dva místní obyvatelé 31. května v lese u Korkusovy Huti. Svůj objev přivezli ukázat jednomu z asistentů prevence kriminality Městské policie Vimperk. Ten správně vyhodnotil možnou nebezpečnost situace a zavolal hlídku MP.

duben

Informační servis z dubna

22.4.2016

Informační servis z dubna

Domácí neshody, krádež, alkohol

Podomní prodejci zkoušejí nadále své finty

5.4.2016

Podomní prodejci zkoušejí nadále své finty

Nakonec se apríl nekonal

březen

Řídil přes vyslovený zákaz

23.3.2016

Řídil přes vyslovený zákaz

Strážníci zastavili vozidlo

Alkoholem posilněný muž skončil na záchytce

23.3.2016

Alkoholem posilněný muž skončil na záchytce

Alkohol tester, který je díky sponzorskému daru součástí výbavy vimperských strážníků má za sebou první měření. Opilý muž ležící 19. března na chodníku v Sadové ulici „nadýchal“ 3,47 promile! Na opilce byla městská policie upozorněna přes linku 156.

Nehoda není náhoda

23.3.2016

Nehoda není náhoda

Strážníci usměrňovali provoz

Informační servis z druhé poloviny února

11.3.2016

Informační servis z druhé poloviny února

Strážníci i asistenti se nezastavili

únor

Senioři často obětí podomních prodejců

23.2.2016

Senioři často obětí podomních prodejců

Důvěřuj ale prověřuj

Sex na znamení

23.2.2016

Sex na znamení

Aktuálně informační servis z února

leden

Tentokrát vedou opilci

27.1.2016

Tentokrát vedou opilci

Strážníci řešili různé případy

Alkoholové opojení, nehody a konflikty

10.1.2016

Alkoholové opojení, nehody a konflikty

Strážníci byli připraveni, přesto byl závěr roku klidný

prosinec

Kapsáři mají žně

10.12.2015

Kapsáři mají žně

Advent je pro zloděje příležitostí

Může se to stát kdekoli a komukoli z Vás

8.12.2015

Může se to stát kdekoli a komukoli z Vás

Po cestě do práce, školy či na rodinném výletě.

Strážníci řeší problémy na ulici i ve svém volnu

8.12.2015

Strážníci řeší problémy na ulici i ve svém volnu

Nakonec se bude vandal zodpovídat správnímu orgánu

listopad

A zase bylo veselo

16.11.2015

A zase bylo veselo

V první polovině listopadu se strážníci nezastavili

Strážníci krotili prostitutky i agresory

4.11.2015

Strážníci krotili prostitutky i agresory

Kamerový systém města vyhledává

říjen

Preventivní činnost pro děti

16.10.2015

Preventivní činnost pro děti

Strážníci a policistka

Na silnici kozy, v ulicích psi

16.10.2015

Na silnici kozy, v ulicích psi

Strážníci byli přivoláni na místo

Asistenti prevence kriminality:

16.10.2015

Asistenti prevence kriminality:

Konference z projektu

Poděkování

4.10.2015

Poděkování

Z akce, dne otevřených dveří

září

Den otevřených dveří Městské policie Vimperk

22.9.2015

Den otevřených dveří Městské policie Vimperk

Pozvánka

Poslední prázdninový den se rozhodli krást

11.9.2015

Poslední prázdninový den se rozhodli krást

Nevyšlo jim to

Opilý zákazník obtěžoval obsluhu

11.9.2015

Opilý zákazník obtěžoval obsluhu

Strážníci byli přivoláni na místo

Porucha vodovodu byla náročná

11.9.2015

Porucha vodovodu byla náročná

Začátkem školního roku bylo hodně odchytů psů

11.9.2015

Začátkem školního roku bylo hodně odchytů psů

Majitelé se k nim mnohdy nehlásí

Na začátek školního roku malé doporučení

11.9.2015

Na začátek školního roku malé doporučení

Zejména řidiči by měli být ohleduplnější

červenec

Alkoholem posilněn obtěžoval zákazníky

27.7.2015

Alkoholem posilněn obtěžoval zákazníky

Obsluha čerpací stanice přivolala strážníky městské policie

Vloupání do chatky

27.7.2015

Vloupání do chatky

Strážníci byli přivoláni na místo

Nedbal rozhodnutí soudu

27.7.2015

Nedbal rozhodnutí soudu

Muže se zákazem řízení přistihli strážníci městské policie

Hádka mezi řidiči na čerpací stanici

20.7.2015

Hádka mezi řidiči na čerpací stanici

Strážníci byli přivoláni k řešení sporu

Přehnat hladinu alkoholu je nebezpečné

20.7.2015

Přehnat hladinu alkoholu je nebezpečné

Strážníci byli přivoláni na místo

Pro pár korun z ostudy kabát

10.7.2015

Pro pár korun z ostudy kabát

Krást se navyplácí

Kamerový systém stále pomáhá odhalovat přestupky

10.7.2015

Kamerový systém stále pomáhá odhalovat přestupky

Chtěla se prodávat, zodpovídat se bude správnímu ogránu

Hádali se o dítě

10.7.2015

Hádali se o dítě

Strážníci byli přivoláni na místo

Nález munice ve Výškovickém lomu

10.7.2015

Nález munice ve Výškovickém lomu

Strážníci asistovali u zabezpečení

Nechtěla mu vydat platební kartu

10.7.2015

Nechtěla mu vydat platební kartu

K domácímu sporu byli přivoláni strážníci

Strážníci městské policie Vimperk mají rušný začátek léta

10.7.2015

Strážníci městské policie Vimperk mají rušný začátek léta

Občané spolupracují

červen

První polovina června bylo celkem rušné období

23.6.2015

První polovina června bylo celkem rušné období

Strážníci se nezastavili, řešili různé skutky

Odpočinek na trávníku není zakázán ale všímavost je zapotřebí

23.6.2015

Odpočinek na trávníku není zakázán ale všímavost je zapotřebí

Strážníci byli přivoláni na místo

Opatrnost  vzbudila zvědavost strážníků

4.6.2015

Opatrnost vzbudila zvědavost strážníků

Zřejmě chtěl vystřízlivět  v kašně

4.6.2015

Zřejmě chtěl vystřízlivět v kašně

Nepovedlo se to

Další bezdomovec ve městě?

4.6.2015

Další bezdomovec ve městě?

Jedna noc a konec

Agresivní opilec skončil na záchytce

4.6.2015

Agresivní opilec skončil na záchytce

Bývalého přítele odháněla pepřákem

4.6.2015

Bývalého přítele odháněla pepřákem

Strážníci byli přivoláni k řešení sporu

květen

Zajímavé oznámení přijali strážníci městské policie Vimperk

8.5.2015

Zajímavé oznámení přijali strážníci městské policie Vimperk

Volání o pomoc

Porušení vyhlášky monitoroval kamerový systém

8.5.2015

Porušení vyhlášky monitoroval kamerový systém

Strážníci vyřešili hříšníky na místě

duben

V křižovatce před supermarketem ležela opilá žena

24.4.2015

V křižovatce před supermarketem ležela opilá žena

V pondělí 20. dubna ve 20.10 bylo na tísňovou linku 156 přijato hlášení, že přímo v křižovatce před marketem LIDL leží ve vozovce podnapilá žena.

Stará paní nikomu neotvírala

22.4.2015

Stará paní nikomu neotvírala

Nakonec museli otevřít byt hasiči

Nelegální skládka odpadu

21.4.2015

Nelegální skládka odpadu

březen

Podomní prodejci jsou v hledáčku městské policie Vimperk

31.3.2015

Podomní prodejci jsou v hledáčku městské policie Vimperk

Některé případy řeší správní orgán

Nález nevybuchlé munice u Vimperka

9.3.2015

Nález nevybuchlé munice u Vimperka

Na ohlášení jednoho z místních občanů řešili dnes dopoledne strážníci Městské Policie Vimperk podezření týkající se objevení nevybuchlé munice nedaleko osady Solná Lhota u Vimperka.

únor

Podezření na požár se potvrdilo

25.2.2015

Podezření na požár se potvrdilo

Seniorka je naštěstí v pořádku

Rušení nočního klidu

9.2.2015

Rušení nočního klidu

Strážníci byli přivoláni na místo

Různé nálezy řeší strážníci

9.2.2015

Různé nálezy řeší strážníci

Alkoholem zmožený nebo odmítnutý host

9.2.2015

Alkoholem zmožený nebo odmítnutý host

Strážníci byli přivoláni k vyřešení

Žádost občana řešili strážníci na místě

9.2.2015

Žádost občana řešili strážníci na místě

Z bytu se na chodbu linul neurčitý zápach

Dřevěná chatka jako bydlení

9.2.2015

Dřevěná chatka jako bydlení

Podomní prodejci to zkouší dokola

9.2.2015

Podomní prodejci to zkouší dokola

Strážníci jej zkontrolovali a poučili

Obtěžoval pacienty v nemocnici

9.2.2015

Obtěžoval pacienty v nemocnici

Sestry přivolali městskou policii

Záhadná událost v poliklinice

3.2.2015

Záhadná událost v poliklinice

Muž vešel na WC dveřmi, odešel oknem

leden

Alkoholem zmožený

29.1.2015

Alkoholem zmožený

Druhá polovina prosince byla různorodá

21.1.2015

Druhá polovina prosince byla různorodá

Případů a výjezdů měli strážníci desítky

Co se událo v první polovině ledna

21.1.2015

Co se událo v první polovině ledna

Šlo o případy nemalých hodnot

Nebezpečí pobíhajících psů

21.1.2015

Nebezpečí pobíhajících psů

Nehody, zranění, útěky

Posilněn alkoholem ležel za dveřmi

5.1.2015

Posilněn alkoholem ležel za dveřmi

Strážníci byli přivoláni na místo

prosinec

Popíjení alkoholu na veřejnosti tolerovat nelze, nebezpečnou zábavu rovněž ne

22.12.2014

Popíjení alkoholu na veřejnosti tolerovat nelze, nebezpečnou zábavu rovněž ne

Občané z okolí přivolali strážníky

Opilec za volantem se po městě proháněl

22.12.2014

Opilec za volantem se po městě proháněl

Skončil v policejní cele

Do vlastního bytu přes balkon

22.12.2014

Do vlastního bytu přes balkon

Oznámení znělo na podezření z vloupání

Nepříjemné obtěžování sousedem

22.12.2014

Nepříjemné obtěžování sousedem

Strážníci byli přivoláni na místo

Večírky, zábavy a oslavy nejsou v tomto období nic neobvyklého

22.12.2014

Večírky, zábavy a oslavy nejsou v tomto období nic neobvyklého

Rušení nočního klidu hlukem a nevhodným chováním nelze tolerovat

V první polovině prosince potrápilo strážníky i počasí

22.12.2014

V první polovině prosince potrápilo strážníky i počasí

Náledí a námraza způsobilo hodně škod

Krádeže zboží v obchodech zaměstnávají nejen strážníky

22.12.2014

Krádeže zboží v obchodech zaměstnávají nejen strážníky

Opatrnosti není nikdy málo

Ani době adventní se nevyhnou případy, kdy musí zasahovat strážníci a policisté

22.12.2014

Ani době adventní se nevyhnou případy, kdy musí zasahovat strážníci a policisté

V barech je někdy veselo

Zloději v obchodě dvakrát po sobě

7.12.2014

Zloději v obchodě dvakrát po sobě

Strážníci řešili provinilce

Parkovací automat  přežil bez úhony

7.12.2014

Parkovací automat přežil bez úhony

Pachatel druhého nešetřil

7.12.2014

Pachatel druhého nešetřil

Policisté i strážníci zakročli

To se stává málokdy

7.12.2014

To se stává málokdy

Každý někdy zapomene

Co přinesl listopad v druhé polovině

7.12.2014

Co přinesl listopad v druhé polovině

Opilství na každém kroku

listopad

Den otevřených dveří Městské policie Vimperk

21.11.2014

Den otevřených dveří Městské policie Vimperk

Pozvánka

Začátek listopadu strážníkům 'zpestřovali zejména lidé nemírně popíjející alkohol

19.11.2014

Začátek listopadu strážníkům 'zpestřovali zejména lidé nemírně popíjející alkohol

Odpočívajícího opilce zvedli strážníci

19.11.2014

Odpočívajícího opilce zvedli strážníci

Opila se tak, že nemohla chodit

19.11.2014

Opila se tak, že nemohla chodit

Přítelkyni držel jako rukojmí

19.11.2014

Přítelkyni držel jako rukojmí

Dělají si schválnosti - sousedé (muž a žena)

19.11.2014

Dělají si schválnosti - sousedé (muž a žena)

Padaly „ruční“ argumenty

19.11.2014

Padaly „ruční“ argumenty

Podezření na sebevraždu prověřovala vimperská městská policie

19.11.2014

Podezření na sebevraždu prověřovala vimperská městská policie

Konec října nebyl rozhodně klidným měsícem

5.11.2014

Konec října nebyl rozhodně klidným měsícem

Strážníci měli krom běžné činnosti různé oznámení

říjen

Řešené události za třetí týden října

31.10.2014

Řešené události za třetí týden října

Některé zajímavosti ze svodky MP Vimperk

Výčet oznámení za druhý týden v říjnu

17.10.2014

Výčet oznámení za druhý týden v říjnu

Strážníci byli přivoláni k různým skutkům

Začátek měsíce října měli strážníci rozběhaný

16.10.2014

Začátek měsíce října měli strážníci rozběhaný

Ředitelkou základní školy bylo oznámeno podezření

10.10.2014

Ředitelkou základní školy bylo oznámeno podezření

Sražené dopravní značky, povalený plot, planý signál objektu, nakonec nahlášená bomba

2.10.2014

Sražené dopravní značky, povalený plot, planý signál objektu, nakonec nahlášená bomba

Strážníci byli přivoláni ke všem událostem téměř po hodině

Podnapilý mladík neunikl pozornosti občanů, a nebyl sám

2.10.2014

Podnapilý mladík neunikl pozornosti občanů, a nebyl sám

září

Ředitel školy nahlásil podezřelé

26.9.2014

Ředitel školy nahlásil podezřelé

Strážníci na místě zkontrolovali podezřelé

Městská policie zjistila alkohol u mladistvé

26.9.2014

Městská policie zjistila alkohol u mladistvé

Případem se dále zabývá policie ČR

Zněčistěná komunikace bahnem

26.9.2014

Zněčistěná komunikace bahnem

Strážníci vyzvali firmu k okamžité nápravě

Poničený altánek na pěší zóně

26.9.2014

Poničený altánek na pěší zóně

Strážníci předali informace správci

Dopravní nehoda osobního vozidla

19.9.2014

Dopravní nehoda osobního vozidla

Strážníci asistovali u nehody

Dopravní nehoda nákladního vozidla

19.9.2014

Dopravní nehoda nákladního vozidla

Strážníci byli opět na místě

Začátek školního roku zmeškal jeden žáček

16.9.2014

Začátek školního roku zmeškal jeden žáček

Strážníci byli požádání o pomoc ředitelem základní školy

Kolemjdoucí žena oznámila co vidí

16.9.2014

Kolemjdoucí žena oznámila co vidí

Strážníci na místě zjistili, že šlo o hádku mezi manžely

Zaběhlý pes byl dopátrán u jiné rodiny

16.9.2014

Zaběhlý pes byl dopátrán u jiné rodiny

Strážníci byli požádáni o pomoc majitelkou psa

Opilec z vozidla taxi služby skončil v nemocnici

16.9.2014

Opilec z vozidla taxi služby skončil v nemocnici

Strážníci přijeli na místo, kam přivolali i lékaře

Partnerské neshody řešili strážníci v jednom rušivém bytě

16.9.2014

Partnerské neshody řešili strážníci v jednom rušivém bytě

Strážníci byli přivoláni k řešení sporu

Ležící muž na chodníku i s nožem v ruce

12.9.2014

Ležící muž na chodníku i s nožem v ruce

Strážníci byli přivoláni na místo a předali jej policii

Ležel ve škarpě, unavený alkoholem

12.9.2014

Ležel ve škarpě, unavený alkoholem

Strážníci byli přivoláni na místo

Prokoplá výplň dveří, asistence u nehody, odchyt psa

12.9.2014

Prokoplá výplň dveří, asistence u nehody, odchyt psa

Strážníci byli na roztrhání, dvanáct oznámení za den

Poničené zábradlí v Arboretu

11.9.2014

Poničené zábradlí v Arboretu

Celou událost předali na vědomí Odboru ŽP

Spící muž na chodníku

3.9.2014

Spící muž na chodníku

Strážníky přivolali na místo aby situaci vyřešili

Slovní napadání občanů bylo klidněno strážníky městské policie

3.9.2014

Slovní napadání občanů bylo klidněno strážníky městské policie

Strážníci byli přivoláni k řešení sporu

srpen

Dokonalá práce městských strážníků uchránila majetek

28.8.2014

Dokonalá práce městských strážníků uchránila majetek

Strážníci správně vyhodnotili situaci a zasáhli

Rušení nočního klidu se neobešlo bez pokuty

27.8.2014

Rušení nočního klidu se neobešlo bez pokuty

Strážníci byli přivoláni na místo podruhé

Krádež zboží bude potrestána

26.8.2014

Krádež zboží bude potrestána

Chycena a předána strážníkům

Opilec skončil na policii

26.8.2014

Opilec skončil na policii

Strážníci jej vyzvali, událost již projedná správní orgán

Spor bratrů na ubytovně

26.8.2014

Spor bratrů na ubytovně

Strážníci byli přivoláni na místo

Spící muž přilákal pozornost

25.8.2014

Spící muž přilákal pozornost

Lidé z okolí přivolali strážníky

Záchrana lidského života

6.8.2014

Záchrana lidského života

Strážníci byli přivoláni na místo, mohlo být však pozdě

Neshody mladého páru

6.8.2014

Neshody mladého páru

Strážníci byli přivoláni k řešení sporu

Při kontrole herna baru byla hlídka strážníků slovně napadena

6.8.2014

Při kontrole herna baru byla hlídka strážníků slovně napadena

Dotyčný skončil v poutech a zaplatil pokutu

Rušení nočního klidu

6.8.2014

Rušení nočního klidu

Strážníci byli přivoláni na místo

Ztracený muž ve městě, navíc po těžké nemoci

6.8.2014

Ztracený muž ve městě, navíc po těžké nemoci

Díky všímavosti operátoru městského kamerového systému, byl viděn již před oznámením

Netradiční oznámení s dobrým koncem

6.8.2014

Netradiční oznámení s dobrým koncem

Hlídka strážníků pomohla najít ztraceného houbaře

Klasická krádež v obchodním domu

6.8.2014

Klasická krádež v obchodním domu

Strážníci zjistili, že to není poprvé a skončil na policii ČR

Hádka sousedů na chodbě

6.8.2014

Hádka sousedů na chodbě

Strážníci byli přivoláni na místo

červenec

Sebevrah u silnice

25.7.2014

Sebevrah u silnice

Strážníci i policisté zasahovali na místě

Řidič "Nikdo"

25.7.2014

Řidič "Nikdo"

Měl toho více v nepořádku

Vandalové mnohdy ničí bezdůvodně

24.7.2014

Vandalové mnohdy ničí bezdůvodně

Městské kamery jsou potřebným důkazem

24.7.2014

Městské kamery jsou potřebným důkazem

Alkoholem řešili problémy

24.7.2014

Alkoholem řešili problémy

Rušení nočního klidu hlukem z baru i opilý muž na ulici

24.7.2014

Rušení nočního klidu hlukem z baru i opilý muž na ulici

Pouliční prodej neunikne pozornosti

24.7.2014

Pouliční prodej neunikne pozornosti

Strážníci řešili přestupek na místě

Mladíci si vyzkoušeli jak chutná alkohol

24.7.2014

Mladíci si vyzkoušeli jak chutná alkohol

Upozornil na ně kolemjdoucí

Černý odběr elektřiny, štěkající pes, koupání v kašně

24.7.2014

Černý odběr elektřiny, štěkající pes, koupání v kašně

Strážníci řešili několik oznámení během hodiny

Rozmanitý červenec

24.7.2014

Rozmanitý červenec

Strážníci mají o práci postaráno

Podnapilý si pádem rozbil nos

1.7.2014

Podnapilý si pádem rozbil nos

Pohřešovaný se nacházel v baru

1.7.2014

Pohřešovaný se nacházel v baru

Padlá lampa není náhoda

1.7.2014

Padlá lampa není náhoda

červen

Lavičku poničil neznámý vandal

27.6.2014

Lavičku poničil neznámý vandal

Včelí roje byly na denním pořádku

27.6.2014

Včelí roje byly na denním pořádku

Pouliční prodej zboží je zakázán

27.6.2014

Pouliční prodej zboží je zakázán

Nejdřív se opili, pak poprali

13.6.2014

Nejdřív se opili, pak poprali

Až příliš aktivní údržba

13.6.2014

Až příliš aktivní údržba

Rušil noční klid, zodpoví se správnímu orgánu

Nabízela sexuální služby

13.6.2014

Nabízela sexuální služby

Zodpovídat se bude správnímu orgánu

Zadržení pachatele trestné činnosti

13.6.2014

Zadržení pachatele trestné činnosti

Případ předali policii

Poškozená fasáda domu

13.6.2014

Poškozená fasáda domu

květen

Opuštěné objekty lákají zloděje

21.5.2014

Opuštěné objekty lákají zloděje

Poškozená lampa veřejného osvětlení

21.5.2014

Poškozená lampa veřejného osvětlení

Vandalismus nebo náhoda

Čarodějnice byly letos klidné

6.5.2014

Čarodějnice byly letos klidné

Porušování vyhlášky města odhalují i kamery

6.5.2014

Porušování vyhlášky města odhalují i kamery

V ulici Pasovská jsou strážníci častěji

Podnapilý host si rozbil hlavu

6.5.2014

Podnapilý host si rozbil hlavu

duben

Strážníci zjistili dalšího řidiče bez oprávnění řídit motorové vozidlo

16.4.2014

Strážníci zjistili dalšího řidiče bez oprávnění řídit motorové vozidlo

Byl předán policii ČR

Nevhodné chování cizinců v baru

16.4.2014

Nevhodné chování cizinců v baru

Strážníci pouze poučili obsluhu

Někdy jedna krádež nestačí

16.4.2014

Někdy jedna krádež nestačí

Dotyčný skončí zřejmě u soudu

Pes horolezec byl nahlášen strážníkům

16.4.2014

Pes horolezec byl nahlášen strážníkům

Alkohol za volant nepatří

16.4.2014

Alkohol za volant nepatří

Strážníci opět zasahovali

Pít alkohol by se měl jen s mírou

14.4.2014

Pít alkohol by se měl jen s mírou

Nabízela sexuální služby, zaplatila pokutu

14.4.2014

Nabízela sexuální služby, zaplatila pokutu

Nebezpečné hry dětí na silnici

14.4.2014

Nebezpečné hry dětí na silnici

Hledal v odpadcích, způsobil jen nepořádek

14.4.2014

Hledal v odpadcích, způsobil jen nepořádek

Nepořádek po neznámém pachateli uklidili strážníci

14.4.2014

Nepořádek po neznámém pachateli uklidili strážníci

Skákal po autě, kamerový systém jej však viděl

14.4.2014

Skákal po autě, kamerový systém jej však viděl

Strážníci řešili pachatele pokutou

Vozidlo bez řidiče překvapilo obyvatele ulice

14.4.2014

Vozidlo bez řidiče překvapilo obyvatele ulice

Podezření z domácí hádky oznámila žena

14.4.2014

Podezření z domácí hádky oznámila žena

Hlasitými projevy burcovali sousedy

Alkoholem posíleni bezdomovci

3.4.2014

Alkoholem posíleni bezdomovci

Všímavost obyvatel je potřebná

3.4.2014

Všímavost obyvatel je potřebná

Poděkování patří oznamovateli ženě

Asistenti prevence kriminality aktivně vyhledávají

3.4.2014

Asistenti prevence kriminality aktivně vyhledávají

Nahlásili strážníkům podezření z přestupku

Zraněný muž zvonil na zvonky

3.4.2014

Zraněný muž zvonil na zvonky

březen

Někdy rozhodují vteřiny

21.3.2014

Někdy rozhodují vteřiny

Zvládat krizové situace – to patři k běžné práci strážníků městské policie. Aby si dovedli poradit i v případech, kdy je ohroženo zdraví nebo život, musí k tomu mít patřičné znalosti.

Pobíhající nahý muž na veřejnosti

12.3.2014

Pobíhající nahý muž na veřejnosti

Strážníci vyjeli na oznámení

Kamerovým systémem města bylo oznámeno podezření

12.3.2014

Kamerovým systémem města bylo oznámeno podezření

Strážníci prověřili dotyčného

Oznámení občana o ležící ženě na zemi

12.3.2014

Oznámení občana o ležící ženě na zemi

Strážníci přivolali z místa zdravotníky

únor

Agresivní opilec nechtěl opustit ubytovnu

27.2.2014

Agresivní opilec nechtěl opustit ubytovnu

Na místo vyrazili strážníci řešit oznámení

Městský kamerový systém odhaluje přestupky

27.2.2014

Městský kamerový systém odhaluje přestupky

Nabízela sexuální služby

Zloděj lapen při krádeži

27.2.2014

Zloděj lapen při krádeži

Místní bezdomovec si ustlal před branou hasičů

27.2.2014

Místní bezdomovec si ustlal před branou hasičů

Požádali Městskou policii o pomoc

Podezřelý se nedokázal prokázat

27.2.2014

Podezřelý se nedokázal prokázat

Strážníci museli muže předvést

Krást se nevyplácí

21.2.2014

Krást se nevyplácí

Zloděje čekala pokuta, ostudu měl zadarmo

Opilá žena ležela na silnici

21.2.2014

Opilá žena ležela na silnici

Asistent prevence kriminality byl první na místě

Vandalství bude potrestáno

21.2.2014

Vandalství bude potrestáno

Strážníci ihned zasáhli

Dvě ženy se popraly v baru

21.2.2014

Dvě ženy se popraly v baru

Vyříkají si to u správního orgánu

Nadávali prodavačce

14.2.2014

Nadávali prodavačce

Budou řešeni správním orgánem

Štěňata nalezenci

14.2.2014

Štěňata nalezenci

Bez pomoci by nepřežily

Asistence při ošetření zraněného

6.2.2014

Asistence při ošetření zraněného

Lékaři požádali strážníky o pomoc

Kradené zboží bylo vráceno

6.2.2014

Kradené zboží bylo vráceno

Strážníci řešili zloděje

Pachatel loupežného přepadení dopaden

6.2.2014

Pachatel loupežného přepadení dopaden

Spolupráce s místními lidmi funguje

leden

Chtěli se porvat dva muži

24.1.2014

Chtěli se porvat dva muži

Obsluha baru požádala o pomoc strážníky

Neshody a alkohol patří k sobě

24.1.2014

Neshody a alkohol patří k sobě

Strážníci řeší i rodinné neshody

Nevhodné chování vyvolané alkoholem

8.1.2014

Nevhodné chování vyvolané alkoholem

Strážníci řešili podnapilého muže i ženu

Opilá žena spala na chodbě domu

8.1.2014

Opilá žena spala na chodbě domu

Bdělý občan oznámil toto strážníkům

Asistenti prevence kriminality jsou všudypřítomní

8.1.2014

Asistenti prevence kriminality jsou všudypřítomní

Bezdomovec byl překvapen

Mlátila ho lopatkou na uhlí

8.1.2014

Mlátila ho lopatkou na uhlí

Strážníci předali případ policii

Strach o ženu měl výpravčí ČD

8.1.2014

Strach o ženu měl výpravčí ČD

Přivolal strážníky k vyřešení

Pátrali po pohřešované osobě

8.1.2014

Pátrali po pohřešované osobě

Narušování občanského soužití

8.1.2014

Narušování občanského soužití

Žena oznámila strážníkům napadení

prosinec

Bezdomovec se uzamkl na záchodě

23.12.2013

Bezdomovec se uzamkl na záchodě

Strážníci jej vykázali z místa

Strážníci pomohli zraněnému muži

23.12.2013

Strážníci pomohli zraněnému muži

Muž uklouzl na chodníku

Naboural do vozidla a odjel

23.12.2013

Naboural do vozidla a odjel

Nakonec se k nehodě přihlásil samotný řidič

Konec listopadu byl různorodý

23.12.2013

Konec listopadu byl různorodý

Strážníci řešili desítky případů

Možná prosba o pomoc nebo žert

11.12.2013

Možná prosba o pomoc nebo žert

Strážníci prověřili oznámení

Městská policie Vimperk asistovala při zásahu hasičů

11.12.2013

Městská policie Vimperk asistovala při zásahu hasičů

Hořící kontejner zvládli uhasit až profesionálové

Asistenti prevence kriminality

11.12.2013

Asistenti prevence kriminality

Pomáhají odhalovat přestupky

Nestandardní oznámení lékaře

5.12.2013

Nestandardní oznámení lékaře

Musel nakonec přivolat strážníky městské policie

Obsluha oznámila rvačku

5.12.2013

Obsluha oznámila rvačku

Strážníci byli na místě

Narušování občanského soužití

5.12.2013

Narušování občanského soužití

Strážníci asistovali při zásahu

listopad

Zraněná žena ležela u vchodu disco klubu

29.11.2013

Zraněná žena ležela u vchodu disco klubu

Strážníci přivolali ZZS

Narušování veřejného pořádku

29.11.2013

Narušování veřejného pořádku

Pachatelé ponesou následky

Konec roku jako obvykle

11.11.2013

Konec roku jako obvykle

Strážníci řešili rušení nočního klidu

11.11.2013

Strážníci řešili rušení nočního klidu

Drobná krádež přijde draho

11.11.2013

Drobná krádež přijde draho

Krádež dopravního značení je vrchol

11.11.2013

Krádež dopravního značení je vrchol

Neuniklo pozornému oku kameramana MKDS

Neslušné chování oznámil řidič taxislužby

4.11.2013

Neslušné chování oznámil řidič taxislužby

Strážníci řešili podnapilého muže

říjen

Poškození balíků sena dětmi zaplatí jejich rodiče

22.10.2013

Poškození balíků sena dětmi zaplatí jejich rodiče

Bezdomovci neznají meze v pití alkoholu

22.10.2013

Bezdomovci neznají meze v pití alkoholu

MP

3.10.2013

Městská policie Vimperk vybírala nové uchazeče

Podnapilý host ničil majetek

3.10.2013

Podnapilý host ničil majetek

Boural pod vlivem alkoholu hned dvakrát

3.10.2013

Boural pod vlivem alkoholu hned dvakrát

Opilý muž spal na chodníku

3.10.2013

Opilý muž spal na chodníku

Občané zavolali pomoc

Strážníci řešili agresora

3.10.2013

Strážníci řešili agresora

Zatoulaní psi směřují do kotců

3.10.2013

Zatoulaní psi směřují do kotců

Hořící vozidlo

3.10.2013

Hořící vozidlo

Bdělý občan nahlásil poškozené zábradlí

3.10.2013

Bdělý občan nahlásil poškozené zábradlí

Dělat nepořádek se nevyplácí

3.10.2013

Dělat nepořádek se nevyplácí

Strážníci byli včas na místě

Neslušné chování v obchodním středisku

3.10.2013

Neslušné chování v obchodním středisku

Příčinou jsou také bezdomovci

Areál arboreta je rájem

3.10.2013

Areál arboreta je rájem

I zde neunikly zraku strážníků

Opatrnosti není nikdy dost

3.10.2013

Opatrnosti není nikdy dost

Začátkem školního roku proběhly besedy s dětmi

3.10.2013

Začátkem školního roku proběhly besedy s dětmi

září

Srpen byl pro Městskou policii Vimperk rušný měsíc

17.9.2013

Srpen byl pro Městskou policii Vimperk rušný měsíc

Strážníci zasahovali neustále

Všímavost obyvatel se vyplatí

17.9.2013

Všímavost obyvatel se vyplatí

Strážníci asistovali záchranné službě

17.9.2013

Strážníci asistovali záchranné službě

Vyhrocenou situaci nahlásil operátor ZZS

Chtěl pít na cizí občanku

17.9.2013

Chtěl pít na cizí občanku

srpen

Strážníci odhalili prostitutku

23.8.2013

Strážníci odhalili prostitutku

Porušila vyhl. města Vimperk

Host dělal nepořádek v baru

23.8.2013

Host dělal nepořádek v baru

Rozbil pisoár na záchodech

Opilý muž na hlavní silnici Vimperk - Výškovice

14.8.2013

Opilý muž na hlavní silnici Vimperk - Výškovice

Městský kamerový dohlížecí systém odhalil

14.8.2013

Městský kamerový dohlížecí systém odhalil

Přelezl plot a neoprávněně procházel opuštěný dům

Zničené lavičky

14.8.2013

Zničené lavičky

Vandalové zničili betonové lavičky

Podnapilý muž se pořezal o zrcadlo

12.8.2013

Podnapilý muž se pořezal o zrcadlo

Hlídka MP asistovala záchranné službě

Asistenti prevence kriminality

8.8.2013

Asistenti prevence kriminality

Při obchůzce zjistili hledanou osobu

Mladíci dělali nepořádek

8.8.2013

Mladíci dělali nepořádek

Operátor MKDS nahlásil nevhodné chování

duben

Kácel strom bez povolení

3.4.2013

Kácel strom bez povolení

Šlapala pod dohledem kamer

3.4.2013

Šlapala pod dohledem kamer

březen

Mladík dostal žízeň

21.3.2013

Mladík dostal žízeň

Ani mráz a ani věk ho neodradili..

20.3.2013

Ani mráz a ani věk ho neodradili..

Týden Městské policie Vimperk

17.3.2013

Týden Městské policie Vimperk

Nová pomocnice pro strážníky

12.3.2013

Nová pomocnice pro strážníky

únor

Varování

27.2.2013

Varování

leden

Strážníci budou mít novou služebnu

25.1.2013

Strážníci budou mít novou služebnu

Třetí týden roku 2013

23.1.2013

Třetí týden roku 2013

Kalamita

18.1.2013

Kalamita

První dva týdny roku 2013 u Mp Vimperk

14.1.2013

První dva týdny roku 2013 u Mp Vimperk

prosinec

Předvánoční týden

25.12.2012

Předvánoční týden

listopad

47. týden

26.11.2012

47. týden

46. týden

21.11.2012

46. týden

Povedený páreček

12.11.2012

Povedený páreček

45. týden a paní pokousaná psem

11.11.2012

45. týden a paní pokousaná psem

44. týden a případ s falešnou bankovkou

6.11.2012

44. týden a případ s falešnou bankovkou

říjen

43. týden

29.10.2012

43. týden

Týden městské policie

22.10.2012

Týden městské policie

Vloupání do objektu

13.10.2012

Vloupání do objektu

září

Nelegálně obsadili dům

21.9.2012

Nelegálně obsadili dům

Usnul v altánku

21.9.2012

Usnul v altánku

srpen

Opilec budil pohoršení

25.8.2012

Opilec budil pohoršení

červenec

Pálili kabely

21.7.2012

Pálili kabely

tři muži opalovali izolaci z měděných kabelů

Pokus o vyloupení hracího automatu

21.7.2012

Pokus o vyloupení hracího automatu

čtyři cikáni se chtěli dostat do hracího automatu

Mladík se opil do němoty

5.7.2012

Mladík se opil do němoty

opilý mladík ležel v parku

Ukradené zárubně

5.7.2012

Ukradené zárubně

ukradené zárubně skončily ve sběrných surovinách

Vloupání do bytu

5.7.2012

Vloupání do bytu

mladíci kradli radiátory v uzamčeném cizím bytě

Noční koupání

5.7.2012

Noční koupání

mladíci v noci vlezli do městského koupaliště

Opilec na chodníku

5.7.2012

Opilec na chodníku

starší muž ležel na chodníku v ulici Nádražní

Strašidla na dětském táboře

5.7.2012

Strašidla na dětském táboře

mladíci strašili deti

Rvačka před hernou

5.7.2012

Rvačka před hernou

rvačka příslušníků etnické menšiny

červen

Kradli kabely

30.6.2012

Kradli kabely

opuštěná kárka za domem v ulici Pasovská

Ukradl vrátka

30.6.2012

Ukradl vrátka

Vylomené dveře v kasárnách

30.6.2012

Vylomené dveře v kasárnách

hlídka zjistila vylomené dveře u soukromého objektu

Parkování na Vodníku

24.6.2012

Parkování na Vodníku

oznámení o nerespektování dopravního značení

Muž s podezřelým vozíkem

24.6.2012

Muž s podezřelým vozíkem

muž vezl podezřelý železný odpad na vozíku

Rušení nočního klidu na náměstí

24.6.2012

Rušení nočního klidu na náměstí

mladíci budili obyvatele Náměstí Svobody

Botička v ulici Mírová

21.6.2012

Botička v ulici Mírová

řidič nerespektoval dopravní značení

Kradli radiátory

20.6.2012

Kradli radiátory

krádež starších radiátorů v ulici Pivovarská

Asistence v baru

20.6.2012

Asistence v baru

dvě romské ženy se popraly v herna baru

Občan nahlásil podezřelé jednání

8.6.2012

Občan nahlásil podezřelé jednání

Asistence záchranářům

8.6.2012

Asistence záchranářům

Auto bez značek

3.6.2012

Auto bez značek

auto bez značek trápí obyvatele na sídlišti

květen

Botička na sídlišti

25.5.2012

Botička na sídlišti

Násilník na sídlišti

24.5.2012

Násilník na sídlišti

Další opilec, tentokrát žena

24.5.2012

Další opilec, tentokrát žena

Bezdomovec usnul na pumpě

24.5.2012

Bezdomovec usnul na pumpě

Nebezpečná zábava

16.5.2012

Nebezpečná zábava

A zase další opilec..

16.5.2012

A zase další opilec..

Vytopený byt

16.5.2012

Vytopený byt

Ovce na silnici

16.5.2012

Ovce na silnici

stádo ovcí ohrožovalo bezpečnost silničního provozu

Bezdomovci v cizím objektu

16.5.2012

Bezdomovci v cizím objektu

Další opilec

16.5.2012

Další opilec

opilá devatenáctiletá dívka ležela na ulici

Opilec pod mostem

9.5.2012

Opilec pod mostem

Bezdomovec obsadil cizí chatku

9.5.2012

Bezdomovec obsadil cizí chatku

Krádež nafty

9.5.2012

Krádež nafty

hlídka Mp chytila zloděje nafty

duben

Asistence při nehodě

30.4.2012

Asistence při nehodě

střet osobního vozidla s chlapcem

Děda seřezal vnuka

30.4.2012

Děda seřezal vnuka

dítě volalo o pomoc na linku 15

Spory v romské rodině

30.4.2012

Spory v romské rodině

příslušníci jedné romské rodiny se mezi sebou fyzicky napadali

Opilec v kolejišti

29.4.2012

Opilec v kolejišti

opilý muž ležel v kolejišti

Rušení nočního klidu na ubytovně

25.4.2012

Rušení nočního klidu na ubytovně

oznámení PČR Vimperk o nahlášeném rušení nočního klidu

Kouření na autobusové zastávce

23.4.2012

Kouření na autobusové zastávce

Opuštěný pes

6.4.2012

Opuštěný pes

zaměstnanci prodejny našli psa

I takové věci musí Mp řešit..

6.4.2012

I takové věci musí Mp řešit..

zjištěno operátorem kamerového systému

Bezdomovec spal u plotu

6.4.2012

Bezdomovec spal u plotu

oznámení o spícím muži ležícího u plotu stavebnin

Krádež v pečovatelském domě

6.4.2012

Krádež v pečovatelském domě

seniorce byla odcizena pračka a poškozen zámek ve dveřích

Vytopení sousedé

6.4.2012

Vytopení sousedé

havárie vodovodní baterie v prázdném bytě

březen

Rvačka v Kostelní ulici

29.3.2012

Rvačka v Kostelní ulici

rvačka dvou rodin etnické menšiny

Hádka na benzinové čerpací stanici

29.3.2012

Hádka na benzinové čerpací stanici

oznámení obsluhy o incidentu

Napadení v hospodě

26.3.2012

Napadení v hospodě

oznámené napadení v jedné z vimperských hospod

Na pomoc už bylo pozdě

26.3.2012

Na pomoc už bylo pozdě

Strážníci byli požádáni o spolupráci s RZS

Úvodní zpráva

25.3.2012

Úvodní zpráva

představení rubriky

Akce ve Vimperku