Nový asistent prevence kriminality

Městská policie Vimperk má opět od začátku května novou posilu. Na pozici asistenta prevence kriminality díky schválené dotaci z ministerstva vnitra.

Asistenti prevence kriminality jsou po pár měsících opět dva. Stejně jako dosud bude jejich náplní práce dohlížet na bezpečí občanů hlavně v problematických lokalitách města.Mezi občany pohybující se ve zmiňovaných lokalitách mají asistenti přirozený respekt a dokážou zjednat pořádek, aniž by na těchto místech museli zasahovat strážníci nebo policisté.

Ve Vimperku fungují asistenti prevence kriminality již od roku 2013, kdy město Vimperk, jako první v jihočeském kraji, podpořilo projekt APK. Od začátku projektu je jako asistent prevence kriminality pan Karel Ferenc, který je zároveň prvním v jihočeském kraji a jedním z nejzkušenějších asistentů prevence kriminality našeho města. Činnost asistentů prevence kriminality řídí a koordinuje zkušený strážník – mentor, který je vybrán na tuto pozici dle metodiky ministerstva vnitra, a je z řad strážníků Městské policie Vimperk. Asistenty občané města poznají podle oděvu, uniformy s viditelným označením ,,Asistent prevence kriminality‘‘. Mohou je potkávat samostatně nebo společně se strážníky v ulicích města při obchůzkách, kdy přispívají k dodržování obecně závazných vyhlášek města, dále dohlížejí na veřejný pořádek a přispívají k ochraně majetku. Asistenti rovněž spolupracují s odbory MěÚ Vimperk, Úřadem práce ČR, Charitou, Policií ČR a v rámci města se všemi školskými zařízeními.

Akce ve Vimperku