Některé události ze svodky přelomu května a června:
Oznámení o stále štěkajících psech řešila hlídka MP jako stížnost, kdy oznamovatel nahlásil skutečnost, že v protějším bytě již několik dní nepříjemně štěkají a není zde ani žádný pohyb nájemníků. Celá událost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu ke kontrole.
Kouření na autobusové zastávce řešili strážníci při hlídkové činnosti v ulici Nádražní, pachatel přestupku však nechtěl vyřešit tento skutek na místě příkazem, proto bylo podezření z přestupku vyřízeno sepsáním oznámení k příslušnému správnímu orgánu i s důkazy.
O součinnost byli Policií ČR požádáni strážníci MP Vimperk při odklánění dopravy, z důvodu dopravní nehody mezi Vimperkem a Solnou Lhotou. Po hodinové asistenci bylo vše již v pořádku.
Telefonicky oznámil anonym rušení nočního klidu z bytu v prvním patře. Strážníci MP na místě zjistili, že je na tomto nahlášeném místě již klid. Byl kontaktován majitel bytu, ve kterém mělo docházet k údajnému rušení a řádně poučen o opakující se situaci.
Při běžné hlídkové činnosti si strážníci povšimli před provozovnou jednoho místního baru muže, který slovně napadal osoby stojící u provozovny. Strážníci jej napomenuli, poté osobně hovořili s obsluhou, která hlídce uvedla, že muž slovně a fyzicky napadá hosty baru. Hlídka MP tohoto muže z místa vykázala. 
Další z oznámení, které strážníci řešili, bylo to, že obsluha z jedné místní čerpací stanice nahlásila zákazníka, který ujel bez placení. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Dle místní znalosti zjistili strážníci totožnost podezřelého řidiče, kterého poté důrazně vyzvali, a ten útratu přijel zaplatit.
Oznámení operátora MKDS přijali strážníci s tím, že někdo vybírá kontejnery na oblečení u obchodního řetězce Lidl. Hlídka MP na místě zastihla dvě osoby, které měli kontejnery vybírat. Po výzvě k nápravě osoby uposlechly a věci vrátili zpět do kontejneru.
Rovněž kvůli alkoholu byli strážníci požádáni o součinnost a asistenci při výjezdu Zdravotnické záchranné služby k podnapilému muži na autobusovém nádraží ve Vimperku. Vše muselo být předáno k došetření Policii ČR.
Muž oznámil vyvrácenou dopravní značku v ulici Nad Stadionem. Strážníci na místě zjistili, že na toto místo kamera nevidí, a nebyl na místě ani žádný svědek události, tudíž celou věc zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu.
Policie ČR požádala o součinnost strážníky ohledně dvou problémových návštěvníků v areálu Letního kina. Strážníci MP přijeli na místo a zde zjistili, že se jedná o spor mezi mužem a ženou. Po diskuzi s oběma se dotyční rozešli.
Telefonicky oznámil bdělý občan, že ve Vimperku v městském parku u kašny leží neznámý muž na zemi a neví, jestli mu něco není, nebo jestli není opilý. Hlídka MP na místě zjevně podnapilého muže vzbudila. Tento muž byl opakovaně strážníky vyzván k prokázání totožnosti, a protože nechtěl spolupracovat, byl předveden na OO PČR Vimperk k prokázání totožnosti.
Další oznámení řešili strážníci tentokrát U Sloupu s tím, že za oznamovatelovo domem je ve stoce sražená srna. Jelikož se na místě nikdo nenacházel, vyrozuměli strážníci příslušnou mysliveckou organizaci k odstranění srny.
 
Všem oznamovatelům děkujeme, ve spolupráci je síla.
 

Aktuality

22.1.2019

Dopravní nehoda

20.1.2019

Řídil přes zákaz

archív

Akce ve Vimperku