Městský kamerový dohlížecí systém ve Vimperku

Technika dnes tvoří důležitou část strategie bezpečnosti ve městě. Městská policie Vimperk metodicky spolupracuje s Ministerstvem vnitra - odborem prevence tak, aby byla naplněna koncepce prevence kriminality města. 

Cílem systému je monitorování veřejných prostranství a zejména:

  • Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku
  • Odhalování trestných činů a přestupků
  • Vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer
  • Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

KAMEROVÝ SYSTÉM

Již v roce 2006 byl spuštěn provoz městského kamerového dohlížecího systému ve Vimperku. Systém tehdy obsahoval 6 kamer, které jsou umístěny na místech vyhodnocených policií a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem trestné, přestupkové a jiné společensky závažné činnosti. V roce 2010 město zakoupilo z rozpočtu městské policie další dvě kamery. Kamerový systém se díky dotacím z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality postupně rozrůstá do dalších oblastí města. Na rozšíření MKDS město Vimperk obdrželo v roce 2012 dotaci ve výši 360 tisíc korun a díky tomu byl kamerový systém rozšířen o další tři kamery. Další z dotací v podobné výši bylo rozšíření kamerového systému v roce 2015, to bylo realizováno v ulici Pivovarská, kde se jednalo o pořízení pevných digitálních kamer v celkovém počtu třech kamerových bodů a částečnou obnovu přenosových tras stávajícího kamerového systému. V letech 2016 až 2018 z dalších dotací byl kamerový systém modernizován.

Současný počet instalovaných kamer je 29 bodů.

 

Aktuality

18.1.2019

Upozornění

14.1.2019

Napadení ženy

13.1.2019

Nebezpečné rampouchy

13.1.2019

Padlá větev

11.1.2019

Klíče ve dveřích

archív

Akce ve Vimperku